วธ.ร่วมกับม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดงานลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี พร้อมโชว์ลอยกระทง 5 ภาค และลอยโคมวิถีใหม่


เพิ่มเพื่อน    

 

ช่วงค่ำของวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี โดยมีนายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายในงานมีการออกร้านของนักศึกษา ศิษย์เก่า สินค้าโอทอป การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม วงโปงลางศิลป์สาธร การแสดงเส็งประทีปบูชาพระเพ็ง รอบสระน้ำ 

 

 

ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมลอยกระทงด้วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี ที่ดำเนินการโดย สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีภารกิจในการสืบสาน รักษา ต่อยอด วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย จึงเป็นที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ให้ความสำคัญในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กับชาวไทย เพื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทยและเผยแพร่สิ่งที่ดีงามสู่เยาวชนรุ่นหลังสืบไป

 

 

“ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ช่วยกันจัดงานครั้งนี้ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คณะผู้จัดงานบิ๊กเม้าเทนส์ และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง   ของไทย นอกจากนี้ยังต้องการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้นภายในพื้นที่เขตสาทร ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่านักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ได้มีพื้นที่ขายสินค้าและบริการในช่วงเทศกาล เช่น การขายสินค้า อาหาร การจัดซุ้มกิจกรรม การจัดแสดงดนตรี เป็นต้น เป็นการนำมิติวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบสถานศึกษาอีกด้วย” 
ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว ได้มีการจำลองบรรยากาศวัฒนธรรมการลอยกระทงจากทั้ง 5 ภาค   เช่น  การลอยกระทงสาย จังหวัดตาก การลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม การลอยกระทงสี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  เป็นต้น และพิเศษกับการลอยโคมวิถีใหม่ โดยใช้แสงเทียนจาก      ไฟ LED ด้วย
 


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่