วธ.ร่วมกับม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดงานลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี พร้อมโชว์ลอยกระทง 5 ภาค และลอยโคมวิถีใหม่


เพิ่มเพื่อน    

 

ช่วงค่ำของวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี โดยมีนายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายในงานมีการออกร้านของนักศึกษา ศิษย์เก่า สินค้าโอทอป การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม วงโปงลางศิลป์สาธร การแสดงเส็งประทีปบูชาพระเพ็ง รอบสระน้ำ 

 

 

ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมลอยกระทงด้วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี ที่ดำเนินการโดย สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีภารกิจในการสืบสาน รักษา ต่อยอด วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย จึงเป็นที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ให้ความสำคัญในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กับชาวไทย เพื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทยและเผยแพร่สิ่งที่ดีงามสู่เยาวชนรุ่นหลังสืบไป

 

 

“ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ช่วยกันจัดงานครั้งนี้ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คณะผู้จัดงานบิ๊กเม้าเทนส์ และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง   ของไทย นอกจากนี้ยังต้องการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้นภายในพื้นที่เขตสาทร ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่านักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ได้มีพื้นที่ขายสินค้าและบริการในช่วงเทศกาล เช่น การขายสินค้า อาหาร การจัดซุ้มกิจกรรม การจัดแสดงดนตรี เป็นต้น เป็นการนำมิติวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบสถานศึกษาอีกด้วย” 
ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว ได้มีการจำลองบรรยากาศวัฒนธรรมการลอยกระทงจากทั้ง 5 ภาค   เช่น  การลอยกระทงสาย จังหวัดตาก การลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม การลอยกระทงสี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  เป็นต้น และพิเศษกับการลอยโคมวิถีใหม่ โดยใช้แสงเทียนจาก      ไฟ LED ด้วย
 


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์