"พวกเราต้องไปด้วยกัน ด้วยความรักและสนิทสนมด้วยกัน เพื่อประเทศชาติ"   นิพนธ์ น้อมนำพระราชดำรัส ในหลวง ร.10 ไปสู่การปฏิบัติแก่ชาวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมขอบคุณ ทุกความร่วมมือ ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนน


เพิ่มเพื่อน    

 

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) ที่ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ ประธานที่ปรึกษารมช.มท. นายธนน เวชกรกานนท์ ประธานคณะทำงานรมช.มท. นายอรัญ วงศ์อนันต์ ที่ปรึกษารมช.มท. นายสุขวิชชาญ มุสิกุล นายสำราญ ศรีแปงวงค์ ดร.ธิติ มหบุญพาชัย จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ และการ เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2563/2564  ของจังหวัดกำแพงเพชร  โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

  

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า "วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ และปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดกำแพงเพชรถือว่าได้เตรียมการเป็นอย่างดี แม้ว่าปริมาณน้ำในเขื่อนปีนี้จะมีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา สิ่งที่อยากฝากทางจังหวัดเพิ่มเติมคือ เรื่องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกด้านเพื่อรับมือภัยแล้ง การปรับตัวในการดูแลรักษาพืชช่วงฤดูแล้ง การสำรองน้ำ การใช้น้ำอย่างประหยัด  โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก และจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ทำความเข้าใจกับเกษตรกร เกี่ยวกับการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ และจังหวัด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเตรียมความพร้อม การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การแก้ไขปัญหาการเผาใบอ้อย ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 สร้างความเดือนร้อนต่อสุขภาพอนามัยของชาวเมืองกำแพงเพชร ให้นำ“สระแก้วโมเดล” เป็นตำบลนำร่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย และทำเป็นตัวอย่างให้กับอำเภออื่นต่อไป"

 

นอกจากนี้ได้มอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรจัดการบริหารเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี สามารถอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก(WHO) ที่กำหนดประชากรให้ 100,000 คนไม่ควรมีคนเสียชีวิตเกินกว่า 16 คนซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรมีตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 18 คน จึงขอขอบคุณเจ้าที่ที่ปฎิบัติภารกิจจากทุกภาคส่วน ที่ร่วมทำบุญ ลดการเสียชีวิตบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี

   

จากนั้นนายนิพนธ์รมช.มหาดไทย ได้เดินทางไปตรวจติดตามความพร้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ(แก้มลิงคลองลึก)ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานในจังหวัด โดยได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 เรื่องแก้มลิงมาขยายผลเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม และน้ำไม่พอใช้ หากไม่มีการบริหารจัดการน้ำก็จะสูญเปล่า พื้นที่ทางเกษตรไม่ได้รับประโยชน์ ยังจะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังอีกด้วยในฤดูน้ำหลาก และฤดูแล้งก็ขาดน้ำทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะมีชาวเขตตำบลนครชุม ที่ได้รับประโยชน์ด้วยจำนวน 534  คนเรือน พื้นที่ไร่นาจำนวน 5,000ไร่ จะได้รับประโยชน์ร่วมกันต่อไป


วันนี้่...คุยกันสบายๆ ตามประสา "โควิดรักโลก" ละกัน! เมื่อวาน (๒๒ ม.ค.๖๔) รัฐบาลออนไลน์ข่าว "ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา"

ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"