ผบ.ทบ.ประดับยศ นนส.ทบ.รุ่น 23 เปรียบเป็นกระดูกสันหลังกองทัพ


เพิ่มเพื่อน    

31 ต.ค.63 - ที่ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (นนส.ทบ.) เหล่าราบ 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 23 จำนวน 454 นาย พร้อมกล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทุกคนที่มาจากความ พากเพียรอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจสร้างสมความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ทางทหารตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย กฎข้อบังคับของโรงเรียนทหารราบอย่างเคร่งครัด การที่ทุกคนผ่านหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกถือเป็นก้าวสำคัญของการรับราชการ

ประการสำคัญผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นล้วนให้ความสำคัญ และระลึกอยู่เสมอว่าทุกคนคือส่วนสำคัญในการดำรงอยู่ของกองทัพ เปรียบประดุจกระดูกสันหลังของกองทัพบก ตนจึงมีความเชื่อมั่นว่าทุกคนจะใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยและกองทัพบก รวมถึงประเทศชาติสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีอุดมการณ์ของการเป็นทหารอาชีพที่พร้อมจะเสียสละอุทิศตนในการพิทักษ์ราชบัลลังก์ ปกป้องประชาชน และรักษาชาติ บ้านเมืองให้มีความมั่นคง ตลอดจนเป็นกำลังหลักที่จะทำให้กองทัพบกขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็ง เป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงของชาติ ที่มีความสง่างาม และสามารถเป็นที่พึ่งหวังให้กับประชาชนในทุกโอกาส

“ขอให้ทุกคนตั้งเจตนารมณ์ผดุงรักษาอุดมการณ์พิทักษ์รักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำรงความเป็นทหารอาชีพ สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความเสียสละ มีสติรอบคอบ ยึดถือ กฎระเบียบและความถูกต้องเป็นที่ตั้ง รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ปรับตัวและรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ประสานร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ” ผบ.ทบ.กล่าว.


ตอนนี้...... ต่างชาติแก๊ง "จักรวรรดินิยมอำนาจตะวันตก" โผล่หางบ่อยขึ้น หมายถึงอะไร? ก็หมายถึง "ม็อบ ๓ นิ้ว" กำลังถึงทางตัน ยิ่งถูกฝ่ายบ้านเมืองใช้แผน "น้ำร้อนปลาเป็น-น้ำเย็นปลาตาย"

ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'