นิพนธ์ เปิดศูนย์รับมือภัยพิบัติ บ้านน้ำเค็ม ฝั่งอันดามัน เน้น ป้องกันและรักษาชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 


เพิ่มเพื่อน    

   

 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ 2 พ.ย.63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เป็นประธานเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายสายัณ กิจมะโน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยว่าที่ ร.อ.พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ อปพร. และประชาชน ร่วมต้อนรับ 

 

โดย รมช.มท.ได้รับฟังข้อมูลความเป็นมาของศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนจากผู้แทนชุมชนบ้านน้ำเค็มพร้อมผลการดำเนินงานจากผู้แทนอาสาสมัครศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชน และพังงาเมืองปลอดภัย พร้อมมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

     

อย่างไรก็ได้ที่จะรักษาชีวิตพี่น้องประชาชนไว้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด อาจมีความจำเป็นที่ทรัพย์สินเสียหายอย่างอื่นก็ไม่ต้องห่วงกังวล ถึงแม้จะเสียชีวิตก็จะมีระเบียบกระทรวงการคลังจ่ายเงินเยียวยาให้ แต่ก็ไม่อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้น  ขอให้ถอดบทเรียนจากคราวที่แล้ว “พายุโพดุล” เราได้เกิดการสูญเสียขณะนั้น รอบนี้จึงได้มีการแจ้งเตือนเพื่อถอดบทเรียนจากพายุรุ่นก่อนๆ แม้ว่าความรุนแรงของพายุที่ผ่านมาเราอาจจะเสียชีวิตบ้าง บางท่านคิดว่าความเคยชิน ต้องยอมรับว่าสถานการณ์น้ำไหลหลากเปลี่ยนไป ซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดอย่างนี้ขึ้นอีก จึงต้องมีการเตรียมแผนตามที่จะเผชิญเหตุไว้ การเตรียมการที่ดีตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุ การแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ติดตามเหตุข่าวสารข้อมูลให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อที่จะดูแลชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสีย"

 

จากนั้น นายนิพนธ์รมช.มหาดไทยและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ “ขุดดินแลกน้ำ” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย บริเวณคลองบางม่วง ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา อีกด้วย โดยกล่าวว่า
“ สำหรับโครงการขุดดินแลกน้ำ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะกลาง ระยะยาว โดยใช้ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อเป็นการบริหารจัดการมูลดินให้เกิดประโยชน์ และเป็นการขุดบ่อเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ และยังช่วยป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่งได้อีกด้วย ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป” นายนิพนธ์กล่าว


หน้าร้อนแล้ว!สิ่งมากับหน้าร้อนยุคนี้ ไม่ใช่ทะเล-น้ำตก แต่เป็น "ไฟป่า-ฝุ่นพิษ และหมอกควัน"โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตั้งแต่ตากขึ้นไปถึงเชียงใหม่-เชียงราย-ลำปาง-น่าน-แม่ฮ่องสอน

ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'