'สมชาย'เผยไม่สามารถบอกแนวโน้มการลงมติม.256ได้เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของส.ว.


เพิ่มเพื่อน    

3 พ.ย.63 - นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา(สว.) กล่าวถึงโครงสร้างคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ ว่า ส่วนตัวสนับสนุนให้ใช้รูปแบบที่ 1 คือคณะกรรมการที่ประกอบด้วยทุกฝ่ายรวม 7 ฝ่าย เพื่อเปิดให้ทุกฝ่ายพูดคุยกันได้ รวมถึงตัวแทนผู้ชุมนุม ฝ่ายเห็นต่างกับผู้ชุมนุม และนักวิชาการทุกแนวคิด ซึ่งบางเรื่องต้องเป็นการพูดคุยกันภายใน เพราะการเจรจากันผ่านการถ่ายทอดสดเหมือนปี 2553 ไม่สำเร็จ

ส่วนรูปแบบที่ 2 คือรูปแบบคณะกรรมการจากคนนอก ก็เป็นอีกรูปแบบที่มีความเป็นไปได้ แต่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการชุดนายคณิต ณ นคร หรือชุดนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน ที่เป็นคณะกรรมการจากคนนอกทั้งหมด แม้มีรายงานผลสรุปที่ดี แต่ถูกเลือกใช้แค่บางประเด็นเท่านั้น เพราะไม่สามารถผูกมัดเป็นฉันทามติให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามได้

สำหรับบางฝ่ายที่ระบุว่า จะต้องมีการหารือกันเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในคณะกรรมการชุดนี้ นายสมชาย กล่าวว่า หากจะพูดในเวทีวิชาการสามารถทำได้ แต่ส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วย เพราะหลายเรื่องที่จำเป็นต้องปฏิรูป ทั้งการเมือง การยุติธรรม การศึกษา ก็ยังไม่มีการปฏิรูป ส่วนตัวเห็นด้วยกับข้อเสนอหลายอย่างของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เช่นกันยกเลิกสายสาขาวิชา การปรับเรื่องทรงผม และหวังให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาเคลื่อนไหวตรวจสอบการคอรัปชั่นในทุกระดับ แต่เรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ หากจะมีการพูดคุยกันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ

นายสมชาย กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาประเทศตามข้อเรียกร้อง แม้นายกรัฐมนตรีลาออกก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะมีหลายเรื่องต้องแก้ปัญหาก่อน เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่รัฐสภาช่วงกลางเดือนนี้ ให้ความเห็นไปแล้วว่า หากจะแก้ไขรายมาตราเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ เช่นกรณียกเลิก ส.ว.ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี หรือการแก้ไขระบบเลือกตั้ง

ส่วนกระแสที่บอกว่า ส.ว.มีแนวโน้มเห็นชอบหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ นายสมชาย กล่าวว่า การยกร่างใหม่ทั้งฉบับ ยังมีปัญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงไม่สามารถบอกแนวโน้มการลงมติมาตรา 256 เพราะเป็นเอกสิทธิ์ ของ ส.ว.แต่ละคนในการลงมติ.
 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ