วธ.เตรียมจัดนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา น้อมรำลึกในหลวง ร. 9


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

    นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนว่า จากการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2563  ซึ่งเป็นคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 1 - 6 ธ.ค.2563 นั้น  จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมจัดแสดงนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ผูกเชื่อมโยงมาทุกยุคสมัย แบ่งเป็น 5 โซน ประกอบด้วย ความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินไทย นับตั้งแต่กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ สื่อให้เห็นถึงรากฐานของประวัติศาสตร์และที่มีความเจริญมาถึงประเทศไทยปัจจุบันผูกเรื่องราวด้วยการใช้วิทยากรในยุคสมัยต่างๆ เข้ากับพื้นฐานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม การแต่งกาย และมรดกภูมิปัญญา มีการเปิดตลาดวัฒนธรรม จำหน่ายอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยในส่วนของ วธ. จะจัดกิจกรรมบริเวณถนนกลาง ด้านหน้ากรมรักษาดินแดน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ      

     นายอิทธิพล กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้สรุปภาพรวมการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจากการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จ.ภูเก็ต ของแต่ละหน่วยงาน  อาทิ การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ การพบแหล่งโบราณคดี และภาพเขียนสีที่หมู่เกาะพังงา ของกรมศิลปากร  รวมถึงการยกระดับกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีให้เป็นงานหลักของพื้นที่ โดยส่งเสริมให้มีการจัดงานปีละ 1 กิจกรรมเป็นอย่างน้อย  พร้อมๆ กับการค้นหาประเพณีที่มีความโดดเด่น  โดยกำชับให้เร่งดำเนินงานตามแผนงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 1 ของงบปี 2564 ให้เกิดการใช้จ่ายเป็นกลไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากที่สุด  รวมถึงการประเมินตัวชี้วัด ความโปร่งใสเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งปีที่ผ่านมา วธ. จัดอยู่ในระดับดีมากต้องคงระดับนี้ไว้ เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นหลัก หลังจากนี้ การประชุมผู้บริหารทุกสัปดาห์ แต่ละหน่วยงานจะต้องรายงานผลการนำยุทธศาสตร์ที่ได้รับไปขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งต้องลงพื้นที่จริงเพื่อให้ข้อมูลและภาพประกอบมารายงานผลการปฏิบัติงาน  โดยต้องการให้ทุกหน่วยงานได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานยังสถานที่จริงจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่นมากขึ้น   

 


เห็น "นพ.บุญ วนาสิน" ประธาน "ธนบุรี  เฮลท์แคร์ กรุ๊ป" ออกโทรทัศน์ช่องเนชั่น เที่ยงวาน (๒๓ มิ.ย.) ฉอดๆ เรื่องจัดหาวัคซีนทางเลือกและเศรษฐกิจแบบเมามัน ใจร้องถามขึ้นมาเองว่า "อีกแล้วหรือ...คุณหมอ เห็นหลบหน้าไปตั้งนาน?"

เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก