ศก.ทำแผนอนุรักษ์มรดกโลกสุโขทัยต่อยูเนสโก ปี 64 บูรณะกลุ่มโบราณสถานเขตอรัญญิก


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

     9 ต.ค. 63 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงานแผนการอนุรักษ์ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประจำงวดเพื่อรายงานต่อยูเนสโก โดยสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย กรมศิลปากร ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมจัดทำรายงานด้านต่างๆ แล้ว อีกทั้งยังมีแผนการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานในการดูแลแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดี ส่วนกรณีพบปัญหาการตั้งบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนบนแนวกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออก ได้ย้ำให้ประสานงานกับจังหวัดเพื่อหาแนวทางแก้ไขระยะยาว กรณีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันจะไม่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างหรือต่อเติมอีก ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ขัดกับหลักเกณฑ์การดูแลรักษาแหล่งมรดกโลก อีกทั้งได้มอบให้สำนักศิลปากรและอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจัดแผนฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวจากจากสถานการณ์โควิด-19 ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานกับสถานที่ต่างๆ รวมถึงการจัดทำคิวอาร์โคดแผนที่การท่องเที่ยว

 

 

     ด้านนางธาดา สังข์ทอง ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาตร์สุโขทัย กล่าวว่า สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ได้รับงบประมาณเป็นงบลงทุนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาอุทยานฯ จำนวน 18 ล้านบาท และงบจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยปี 2563 ได้จัดทำโครงการบูรณะและเสริมความมั่นคงโบราณสถานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ วัดสังฆาวาส วัดป่าเรไร วัดเชตุพน โครงการขุดแต่งทางโบราณคดีเพื่อออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานเขาพระบาทใหญ่ กลุ่มโบราณสถานเขตอรัญญิก อาทิ วัดต้นมะกอก วัดทัพสะแก และกลุ่มโบราณสถานวัดหินตั้ง-วัดไผ่ยายลิ้ม อาทิ วัดหินตั้ง วัดไผ่ยายลิ้ม วัดตระพังนาค จัดทำโครงการปรับปรุงผิวถนนรอบคูเมืองชั้นใน จัดทำศูนย์ข้อมูลมรดกโลก 3 อุทยาน ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร

      " ในปี 2564 ได้รับจัดสรรงบอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานเพื่อดำเนินการต่อเนื่อง รวมถึงโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณเขตอรัญญิก และปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานวัดหนองปรือ วัดเนินร่อนทอง วัดปากท่อเหนือ-ใต้ โครงการบูรณะเสริมความมั่นคงโบราณสถานมรดกโลก และโครงการปรับปรุงระบบสายไฟลงดินและระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จำนวน 70 ล้านบาท โดยจะต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก 20 ล้านบาท ในปี 2565 และจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้เข้าชมอุทยานฯ ลดลงจากปี 2561 มีนักท่องเที่ยว 33 ล้านคน ปี 2562 มีจำนวน 31 ล้านคน และปี 2563 ลดลงเหลือ 17 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ อาทิ กิจกรรมวิ่งมาราธอนและให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามาจัดกิจกรรม โดยจัดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด" นางธาดา กล่าว

 

 


อืมมม...ธนาธร! ไลฟ์สด "วัคซีนพระราชทาน:ใครได้ใครเสีย?" ของคุณ ถือว่า "ทะลุเป้า" นะ เรตติงกระฉูด โซเชียลมีเดียแทบแตก ผมไปนั่งรอหมอแคะหูที่โรงพยาบาล กว่าจะถึงคิว หูยังแฉะด้วยเรื่องไลฟ์สดของคุณทางโทรทัศน์

พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'