ยาเสพติดท่วม มูลค่าล้านล้าน


เพิ่มเพื่อน    

 

"สมศักดิ์" ตะลึง พบวงจรยาเสพติดมูลค่าสูงถึงล้านล้านบาท แต่ไล่ยึดทรัพย์ผู้ค้าได้เพียงหลักพันล้าน ไขลาน ปปง.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มุ่งเน้นตัวการสำคัญ
    เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความผิดฐานสมคบหรือสนับสนุน ช่วยเหลือ การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม?ยาเสพติด?(ป.ป.ส.) อธิบดีอัยการภาค ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)? เลขาธิการสำนักงาน?ป้องกัน?และ?ปราบปราม?การฟอกเงิน? (ปปง.) และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.รวมกว่า 60 คนเข้าร่วม
    นายสมศักดิ์กล่าวว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้มอบนโยบายที่สำคัญประการหนึ่ง คือการให้แต่ละจังหวัดตั้งเป้าหมายการยึดทรัพย์สิน และกำหนดแผนงานรองรับ รวมทั้งให้จัดทำแผนผังความเชื่อมโยงของเครือข่าย และเส้นทางการเงินของนักค้ายาเสพติด เพื่อนำมาตรการบังคับริบทรัพย์สิน มาตรการด้านการฟอกเงินและภาษี มาใช้ในการดำเนินการกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ และนายทุนที่อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
    นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า การดำเนินงานตรวจสอบและริบทรัพย์สินที่ผ่านมาในแต่ละปี หากคำนวณจากปริมาณยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่มาเป็นตัวเงิน จะมีมูลค่ามากถึงหลักล้านล้านบาท แต่ในปีหนึ่งๆ เจ้าหน้าที่สามารถยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดได้เพียงหลักพันล้านบาทเท่านั้น ซึ่งจากหลักคิดดังกล่าวจึงนำมาสู่แนวทางใหม่ในการยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในกลุ่มผู้ถูกจับกุมและขยายผลไปยังเครือข่ายการค้า
    "โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากสำนักงาน ปปง. ซึ่งผมได้ตั้งเป้าหมายให้สามารถยึดทรัพย์สินให้ได้มากกว่าเดิม 10 เท่า โดยวิธีการดำเนินการนั้น ผมได้สั่งการให้จัดตั้งทีมสืบสวนขยายผลด้วยการใช้เครื่องมือพิเศษ เชื่อมโยงกับทุกคดี และให้มีการตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วมาดูแล" รมว.ยุติธรรมกล่าว
    นายสมศักดิ์ยังกล่าวว่า จากนี้ให้มีการประเมินมูลค่ายาเสพติดตามมูลค่าจริง และให้ติดตามยึดทรัพย์สินในส่วนของมูลค่าหรือผลประโยชน์ที่ผู้กระทำผิดควรจะได้รับจากการค้ายาเสพติด รวมถึงการดำเนินคดีกับตัวการสำคัญ หรือนายทุนที่อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิด หรือผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติด ผู้ที่สนับสนุน ช่วยเหลือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยทั้งหมดจำเป็นต้องอาศัยมาตรการทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ในความผิดฐานสมคบหรือสนับสนุน ช่วยเหลือ และการดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 รวมทั้งความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษี ตามประมวลรัษฎากร
    "การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ผมมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีกับตัวการสำคัญ หรือนายทุนที่อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิด" นายสมศักดิ์กล่าว.


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ