ศักดิ์สยามสั่งเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2ช่วงวันหยุดยาว18-21 พ.ย.นี้


เพิ่มเพื่อน    


     
11 พ.ย.63-นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาสภาพปัญหาเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจร และลดผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบคมนาคม ครั้งที่ 7/2563 เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) โดย กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับผิดชอบการก่อสร้างในภาพรวม พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนพระราม 2 ตามข้อสั่งการของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

นายชยธรรม์ กล่าวว่าได้สั่งการให้ทั้งสองหน่วยงานกำกับการดำเนินงานของผู้รับเหมาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง และรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้กระทรวงทราบเป็นระยะ ทั้งนี้ในช่วงวันหยุดยาว ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 พ.ย. 2563 ขอให้ชะลอการดำเนินงานก่อสร้างที่กระทบผิวการจราจรและจะส่งผลให้เกิดการการจราจรติดขัดหรือเกิดอุบัติเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน 

สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 35 โดย ทล. และ กทพ. จำนวน 3 โครงการ ได้แก่1.โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ทล. รายงานสถานะโครงการ ด้านการก่อสร้างตามมาตรฐานชั้นพิเศษ 14 ช่องจราจรระยะทางรวม 11.7 กิโลเมตร ความคืบหน้าการก่อสร้าง 87.07% ล่าช้ากว่าแผนงานรวม 3.61% (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 2563) 

โดยแบ่งเป็น ตอนที่ 1 กม. 9+800 - กม. 13+300 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร มีผลงาน 77.33% ล่าช้ากว่าแผนงาน 13.28% ตอนที่ 2 กม. 13+300 - 17+400 ระยะทาง 4.1 กิโลเมตร มีผลงาน 82.84% เร็วกว่าแผนงาน 0.11% ตอนที่ 3 กม. 17+400 - กม. 21+500 ระยะทาง 4.1 กิโลเมตร งานแล้วเสร็จตามสัญญา มีผลงาน 100% 

2.โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวง หมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย โดย ทล. ระยะทางรวม 8.36 กิโลเมตร ความคืบหน้าการก่อสร้าง 14.87% ล่าช้ากว่าแผนงานรวม 3.60% (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 2563) ตอนที่ 1 กม. 11+960 – 14+535 ระยะทาง 2.58 กิโลเมตร มีผลงานรวม 12.79% ล่าช้ากว่าแผนงาน 5.95% ตอนที่ 2 กม. 14+535 – 18+642 ระยะทาง 4.11 กิโลเมตร มีผลงานรวม 7.08% ล่าช้ากว่าแผนงาน 11.03% ตอนทที่ 3 กม. 18+642 – 20+295 ระยะทาง 1.65 กิโลเมตร ผลงานรวม 30.669% เร็วกว่าแผนงาน 12.058% 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังนี้1.การเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสมกับจำนวนเครื่องจักรเป็นช่วง ๆ โดย ทล. ได้กำกับดูแลผู้รับเหมาให้ปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่ที่สามารถนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเริ่มการก่อสร้างได้ทันทีเท่านั้น พร้อมทั้งให้ระบุระยะเวลาในการเข้าพื้นที่ให้ชัดเจน2.จัดช่องการจราจรทิศทางละ 6 ช่อง ไปกลับ 12 ช่อง ในขณะก่อสร้าง โดย ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างจะดำเนินการกั้นพื้นที่ดำเนินการเพียง 1 ช่องจราจรด้านชิดเกาะกลางเท่านั้น ซึ่งจะทำให้มีช่องการจราจรทิศทางละ 6 ช่องจราจร

 3.ไม่เปิดพื้นที่ก่อสร้างทางยาว พร้อมมีป้าย ไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณเตือน ซึ่งผู้รับเหมาได้ติดตั้งป้ายเตือนตลอดทั้งโครงการ โดยเฉพาะจุดเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นสิ้นสุด เขตก่อสร้าง ตลอดจนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณเตือนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง (4) การก่อสร้างสะพานกลับรถต้องแล้วเสร็จ จึงก่อสร้างทางยกระดับ โดยผู้รับเหมาได้เว้นช่วงการก่อสร้างในพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างสะพานกลับรถ ที่ กม.11+959 และ กม.16+000 เพื่อรอให้การก่อสร้างสะพานกลับรถแล้วเสร็จ จึงเข้าก่อสร้างทางยกระดับ

   และ3. โครงการทางพิเศษ ช่วงพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 (งานโยธา) ระยะทาง 5.3 กม. วงเงินงบประมาณ 7,242 ล้านบาท โดย กทพ. มีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ณ เดือน ต.ค. 2563 ผลงานสะสม 4.38% เร็วกว่าแผน 1.27% ทั้งนี้ กทพ. ได้กำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงฯเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้ากรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินบนถนนโครงการ ตามนโยบายของกระทรวงฯ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการเคลียร์พื้นที่ผิวการจรจรให้สู่ภาวะปกติได้ภายในเวลาที่กำหนด และอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดย ทล. ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Highway Traffic ส่วน กทพ. ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ สื่อมวลชน แอปพลิเคชัน EXAT Portal และป้าย VMS


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"