พาณิชย์เตือนระวังมิจฉาชีพปลอมตั้งบริษัทแอบอ้าง


เพิ่มเพื่อน    

 

11 พ.ย. 2563 นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ทำการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชน พบว่า มีธุรกิจหรือผู้ไม่หวังดีได้นำใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (แบบ พค.0401) ซึ่งเป็นเอกสารที่กรมฯ ออกให้ภายหลังที่รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อแสดงว่าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่กลับมีผู้ไม่หวังดีนำมาปลอมแปลงเป็นชื่อธุรกิจของตนเอง แล้วนำไปหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อว่าธุรกิจของตนเองน่าเชื่อถือ จดทะเบียนจัดตั้งจริง ทั้งที่ความจริงตรวจสอบแล้วไม่มีตัวตน

“กรมฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคลไม่พบว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจจริง และมีการตัดต่อข้อความที่ระบุอยู่ในแบบ พค.0401 ให้มีลักษณะว่าธุรกิจได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งกับกรมฯ และนำไปอ้างความน่าเชื่อถือแก่ประชาชนที่พบเห็น ซึ่งถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ สร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือในการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลของกรมฯ อย่างมาก และเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน โดยขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้ว”

ทั้งนี้ กรมฯ ขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบการมีตัวตนของธุรกิจให้แน่ชัด โดยการตรวจสอบแบบ พค.0401 ว่าเป็นของจริงหรือไม่ สามารถพิจารณาได้จากชื่อของนิติบุคคลต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านั้น และต้องมีลายน้ำเป็นตราสัญลักษณ์กระทรวงพาณิชย์ หรือนำเลขทะเบียนนิติบุคคลไปตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลผ่าน 2 ช่องทางคือ 1.Moblie Application: DBD e-Service และ 2.เว็บไซต์กรมฯ www.dbd.go.th เท่านั้น (ค้นหาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เลือกหัวข้อบริการออนไลน์ จากนั้นเลือก บริการข้อมูลธุรกิจ และ DBD Datawarehouse+ ไม่เสียค่าบริการใดๆ และใช้งานระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจสำคัญด้านงานให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ งานบริการข้อมูลนิติบุคคลแก่ประชาชน ควบคู่กับการกำกับดูแลธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล ซึ่งที่ผ่านมา ได้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนมาโดยตลอด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ และเกิดความน่าเชื่อถือในงานบริการ


พลัม-จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ Chutathut Laothamatas ตอนนี้ เรือนจำไม่อนุญาตให้เยี่ยม เพราะลุงกำนันและพี่ๆ ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกัน covid นะคะ ให้พบได้เฉพาะทนาย

เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่