รัฐบาลเยอรมันตอบคำถามสภาเป็นลายลักษณ์อักษรไม่พบหลักฐาน'ในหลวง'ทรงกระทำผิดกฎหมาย


เพิ่มเพื่อน    


12 พ.ย.63- สํานักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานเมื่อวันที่ 11 พ.ย.ว่า รัฐบาลเยอรมนีไม่พบหลักฐานว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกระทำการใดที่ผิดกฎหมายในเยอรมนี ขณะประทับที่นั่น 

ในเดือนตุลาคมผู้ประท้วงชาวไทยหลายพันคนเรียกร้องความรับผิดชอบและความโปร่งใสจากสถาบันกษัตริย์ ได้ยื่นจดหมายถึงสถานทูตเยอรมันในกรุงเทพฯเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าพระองค์ทรงใช้พระราชอำนาจในช่วงที่ประทับในเยอรมันโดยละเมิดกฎหมายของเยอรมันหรือไม่ 

“ รัฐบาลเยอรมนีไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ากษัตริย์ไทยได้ตัดสินใจเช่นนั้นระหว่างที่ประทับอยู่ในเยอรมนี” กระทรวงการต่างประเทศกล่าวพร้อมตอบคำถามของรัฐสภาเป็นลายลักษณ์อักษร 

กระทรวงยังกล่าวอีกว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ จะไม่ตัดสินใจที่“ ขัดต่อระบบกฎหมายของเยอรมันกฎหมายระหว่างประเทศหรือการรับรองสิทธิมนุษยชนในระดับสากล” ในขณะที่อยู่ในดินแดนของเยอรมัน

ในหลวงตรัสเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าประเทศไทยเป็น“ ดินแดนแห่งการประนีประนอม ” และพระองค์ทรงรักทุกคน เหมือนกันหมด. 
 


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด