'ศรีสุวรรณ'บุกสภาร้อง'ชวน' ข้องใจตรวจแสนชื่อหนุนร่างไอลอว์เร็วกว่าปกติ


เพิ่มเพื่อน    

16 พ.ย. 63 - เมื่อเวลา 10.50 น. ที่รัฐสภา นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสอบถามถึงการตรวจสอบรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีมีกลุ่มประชาชนนำโดยนายจอน อึ๊งภากรณ์ ยื่นรายชื่อประชาชนเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือฉบับไอลอว์

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2556 กำหนดว่าต้องมีการตรวจสอบว่าผู้เข้าชื่อมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาฯต้องทำหนังสือให้ยืนยันตัวตน ว่าบุคคลนั้นได้เข้าชื่อด้วยจริงๆเพื่อเป็นหลักฐานต่อสภา ซึ่งในส่วนนี้ตนเกิดความสงสัย เพราะเคยได้รวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอร่างกฎหมายต่อสภาหลายฉบับ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาฯได้ดำเนินการตามกฎหมาย แต่การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ ใช้เวลานานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน กว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จ แต่การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่าแสนรายชื่อของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ กลับมีการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วเกินไป จึงเกิดความสงสัยว่าสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังบุคคลเพื่อให้ยืนยันตัวตนกลับมาหรือไม่ ซึ่งตามกฎหมายระบุว่า หากปลอมหรือแอบอ้างจะถือว่าผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้ริเริ่มต้องรับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้ชอบด้วยกฎหมายตนจึงขอตรวจสอบเอกสารแจ้งการยืนยันตัวตนว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  

ด้านนายสมบูรณ์ กล่าวว่า การเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ มีผู้ริเริ่มเสนอชื่อเข้ามาตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.63 จำนวน 100,732 รายชื่อ จากนั้น เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรายชื่อ 45 วัน และส่งไปที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสภาได้ประกาศให้ผู้เข้าชื่อทั้งหมดร้องคัดค้าน โดยให้เวลา 30 วันตามกฎหมาย ปรากฎว่ามีผู้คัดค้าน 783 คน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม จะนำเรื่องนี้เสนอต่อประธานรัฐสภาให้มีการตรวจสอบ และจะแจ้งกลับไปอีกครั้ง.

 

 


มีแต่คนถาม "ผบ.ตร." ไปไหน ผมก็ตอบไปตามตรง "ไม่รู้เหมือนกัน"! คือไม่รู้จริงๆ เพราะไม่เคยเห็นหน้าท่านเลย ไม่ว่ายามปกติหรือยามไม่ปกติ

สิงหา."ปฏิรูปแบบปฏิวัติ"
ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”