เลือกตั้งท้องถิ่นแค่วันเดียว หนุนห้ามนำสถาบันมาอ้าง


เพิ่มเพื่อน    

 กกต.แจงการเลือกตั้งท้องถิ่น "ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า" พร้อมเชิญชวนประชาชนตรวจสอบสิทธิ์ ขณะที่ชุมพรหนุนเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ปฏิญาณตนไม่นำสถาบันมายุ่งเกี่ยว

    เมื่อวันจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ว่า ในการเลือกตั้งท้องถิ่นกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเหมือนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.เพียงวันเดียวเท่านั้น ดังนั้น ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง ดังนี้
    1.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง และก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วันให้ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน
     2.การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านของตนไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย
    ที่ จ.ชุมพร ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.สนง.กกต.จว.ชุมพร จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ชุมพร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ชุมพร ณ ห้องทับทิม โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร เป็นประธาน
    ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง และข้อห้ามความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนทั้งหมด 6 ข้อ อาทิ จะไม่นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง, จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ อันเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด
    ที่ห้องประชุมนิบง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา นายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา กล่าวว่า การรับสมัครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานั้นมีผู้สมัครนายก อบจ. 2 ราย โดย ผอ.กกต.ประจำจังหวัดจึงประกาศรับสมัครว่าเป็นผู้สมัครที่สมบูรณ์ ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีทั้งสิ้น 76 ราย ปรากฏว่าผู้สมัครของอำเภอเบตง เขต 3 เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้าม 1 ราย เพราะฉะนั้นในส่วนของจังหวัดยะลาจึงมีผู้สมัครนายก อบจ.จำนวน 2 ราย ส่วน ส.อบจ.จำนวน 75 รายจาก 76 ถูก ผอ .กกต.ประจำจังหวัดยะลาประกาศไม่รับสมัคร 1 ราย.

 


บ่ายวาน... ไอ้เราก็รีบมาทำงาน เพื่อรีบกลับก่อนเคอร์ฟิว แต่..เอ๊ะทำไมวันนี้รถมันติดจัง (วะ)? อ้อ...พวกสามนิ้วเขา "คาร์ม็อบ" เป็นอันธพาลครองเมืองกัน จุดพลุ จุดมินิระเบิดกันแล้ว

ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย