ดึงวทษ.47แห่ง ส่งวัตถุดิบทำ"อาหารกลางวัน "ตามโปรแกรม Thai School lunch


เพิ่มเพื่อน    


17พ.ย.63-“คุณหญิงกัลยา” ดึง วทษ. 47 แห่ง ร่วม สพฐ. บริการจัดส่งวัตถุดิบประกอบอาหารให้ โรงเรียน พร้อม ใช้ Thai School lunch จัดสำรับอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้หารือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ที่ได้มีการจัดทำโปรแกรม Thai School lunch ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศจัดสำรับอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ โดยระบบนี้ มีเทคโนโลยี Big Data Analytics กับ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไออยู่เบื้องหลัง เพื่อช่วยวิเคราะห์ประมวลผลสารอาหาร และแสดงผลเป็นเมนูมื้อกลางวันได้อย่างรวดเร็ว


รมช.ศธ.กล่าวต่อว่า งระบบจัดสำรับอัตโนมัตินี้ มีความคิดว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วทษ.) ที่มีอยู่ 47 แห่งจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บริการจัดส่งวัตถุดิบให้แก่โรงเรียนไว้ใช้ประกอบอาหาร โดยที่ครูไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่ารถในการวิ่งหาวัตดุดิบมาปรุงอาหาร เพราะ วทษ. เป็นวิทยาลัยด้านการเกษตรอยู่แล้ว ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะเรียนรู้เรื่องพืชเกษตร และการทำเกษตรกรรมแล้วยังสามารถบูรณาการความรู้และช่วยให้น้องๆ ได้อิ่มท้องตามหลักโภชนาการอีกด้วย
ทั้งนี้ตาม โปรแกรม  Thai School lunch  ต้องมีการจัดสรรความหลากหลายของชนิดอาหารได้ เพราะอาหารในกลุ่มเดียวกันแม้จะมีสารอาหารหลักเหมือนกัน แต่ก็มักจะมีสารอาหารบางอย่างเป็นหลักและแตกต่างกันไป ซึ่งเด็กๆควรได้กินอาหารที่หลากหลาย เช่น อาหารกลุ่มข้าว-แป้ง ให้สารอาหารหลักคือ คาร์โบไฮเดรต แต่ข้าวกล้องจะมีวิตามินบี 1 และใยอาหารมากกว่าข้าวขัดขาว หรืออาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ ให้สารอาหารโปรตีนเป็นหลักพร้อมกับให้ไขมัน แต่ก็มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ มากน้อยต่างกัน  
           
“โปรแกรมดังกล่าว นอกจากจะจัดสำรับอาหารได้อย่างอัตโนมัติแล้ว ยังสามารถคำนวนได้ว่าจะต้องซื้อวัตถุดิบจำนวนเท่าไหร่ และใช้วัตถุดิบชนิดไหนในการปรุงอาหาร ซึ่งจะทำให้เรามองว่าโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งต้องใช้โปรแกรมนี้ในการคำนวนวัตถุดิบและครูผู้ดูแลอาหารกลางวันจะต้องขับรถออกไปซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารให้แก่นักเรียน ซึ่งเมนูบางชนิดอาจหาวัตถุดิบได้ยาก หรือโรงเรียนบางพื้นที่อยู่ห่างไกล "
 


มาคุยเรื่อง "แก้รัฐธรรมนูญ" กันหน่อย ที่จะตั้ง ส.ส.ร. "เขียนใหม่" ทั้งฉบับนั่นน่ะ จะสำเร็จหรือฝันสลาย

'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'