สรรหากกต.ตัดทิ้ง 9 จาก 33 คน เปิดรายชื่อเต็งจ๋าคุมเลือกตั้ง!


   

3  พ.ค.61 - ที่รัฐสภา คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เรียกผู้สมัครกกต. ที่ผ่านคุณสมบัติ 24 คน จาก 33 คน เข้าสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์รายบุคคล ก่อนที่ที่ประชุมจะสรรหาเหลือ 5 คน ภายในวันนี้(3พ.ค. )แล้วส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พิจารณาประวัติและจริยธรรมต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ 24 คน ได้แก่ 1.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีต ผวจ.บุรีรัมย์  2.นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร ทนายความ 3.นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค  4.ว่าที่ ร.ต.อำนวย อุปถัมถ์ ทนายความ 5.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นักวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6.น.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 7.นายชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์ ทนายความ 8.ชัยวัธน์ ประจงใจ ทนายความ 9.นายดุสิต พรหมสิทธิ์ ทนายความ 10.นายมังกร เจริญผล ทนายความ 11. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฎ ทนายความ 12. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

13.นายจัตุรงค์ เสริมสุข ทนายความ 14.นายธรรมพิเชียร นวลปาน ทนายความ 15.นายไสว จิตเพียร ทนายความ  16.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ  17. นายทองสุข ดวงบุปผา ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ 18.นายปรีชา กันธิยะ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 19.นายสาธิต อุไรเวโรจนากร กรรมการกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง  20.น.ส.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ อาจารย์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  21.ธนน เวชกรกานนท์ อดีตผู้ว่าฯ นนทบุรี 22. นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ ทนายความ 23. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และ24. นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร ทนายความ
               
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อพิจารณาจากรายชื่อทั้ง 24 คนแล้ว เป็นที่สังเกตได้ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักในแวดวงการเมืองหรือแวดวงวิชาการ แต่มีบุคคลที่คาดการณ์ว่าจะได้รับการสรรหา อาทิ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า รักษาการอธิบดีกรมที่ดิน และยังเคยเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด มาถึง 5 จังหวัด  นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก และอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ  นายปรีชา กันธิยะ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นักวิชาการ  และน.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
           
สำหรับ 9 คนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ส่วนใหญ่เป็นบุคคล ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ปีตามที่คุณสมบัติกำหนด โดยเฉพาะด้านภาคประชาสังคมและด้านสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้คาดว่าจะได้ กกต. ชุดใหม่ประมาณเดือนก.ค.นี้


ไม่มีเซอร์ไพรส์.... ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้ (๑๗ ตุลาคม) พิจารณากฎหมายสำคัญ ๒ ฉบับ

งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"
อย่าลืม...เรามีนัดกัน "๒๑ ตุลา."