วธ.ฝึกอบรมไอทีบริหารจัดการ-อำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้อง พร้อมรายงานผลเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการและอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เมื่อเร็วๆนี้  โดยมี นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  นายวินัย วรวัตร์ ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน นายชวลิต ศิริภิรมย์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วม ณ โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ      

 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า วธ.มีพันธกิจหลักในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุง และสร้างนวัตกรรม ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอด  และพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่พระราชทานเกียรติยศให้แก่ผู้วายชนม์ ซึ่งประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ และมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ไปให้รัฐบาลดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม

“การฝึกอบรม มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ และอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ไปใช้ในการบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  และรองรับภารกิจงานประสานขอพระราชทานเพลิง    ณ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่มอบหมายให้กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ดำเนินการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน  มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาทักษะ และฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญ  สามารถใช้งานระบบสารสนเทศในการทำงาน  และรายงานผลการปฏิบัติงานพิธีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ”  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว


ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! อย่าง ๘ แกนนำ กปปส.เข้าคุก

มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'