'เขตรัฐ' วัดกึ๋น 'ปิยบุตร' โต้ปมผู้ทรงอำนาจปฐมสถาปนารัฐธรรมนูญ


เพิ่มเพื่อน    

20 พ.ย.63 - นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชารัฐ(รปช.) ได้โพสต์ข้อความหัวข้อ "เมื่อมีผู้ชักนำให้ประชาชนไม่เคารพกลไกของรัฐสภา ผู้แทนประชาชนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ" มีรายละเอียดดังนี้ ประชาชนกว่า 17 ล้านเสียงได้แสดงจุดยืนในการสถาปนารัฐธรรมนูญปี 2560 ฉบับของประชาชนที่แท้จริงมาเเล้ว

"ผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างผมก็มีหน้าที่ๆจะต้องปกป้องเสียงของพวกเขาเช่นเดียวกัน เราจะยึดในหลักการของนิติรัฐ นิติธรรม ที่ถูกต้องเพื่อสร้างระบบการเมืองรูปแบบใหม่ที่จะไม่ปล่อยให้วงจรอุบาททางการเมืองได้เกิดขึ้นอีก"

นายเขตรัฐ ระบุว่า รัฐสภาเป็นองค์กรแห่งอำนาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นเสาหลัก 1 ใน 3 เสาแห่งอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยการกระทำการใดๆจำเป็นที่จะต้องกระทำการภายใต้หลักแห่งนิติรัฐและนิติธรรมไม่พึ่งทำเพียงเพื่อตามกระแสหรือแรงกดดัน

"ผมเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ยอมให้เสียงของประชาชนมีค่าเพียงแค่ 4 นาทีในการเข้าคูหาลงคะแนน แต่จะยืนหยัดข้างประชาชนตราบจนจบสมัยวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอเรียกร้องให้ท่านหยุดสร้างความเกลียดชังเพื่อสร้างเงื่อนไขไปสู่ทางตันของประเทศไทยเสียแต่วันนี้" นายเขตรัฐระบุ พร้อมติดแฮชแท็ก#ปกป้องประเทศไทย

ทั้งนี้โพสต์ของนายเขตรัฐ เพื่อตอบโต้นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ที่แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กเรื่อง "เมื่อระบบไม่สนองตอบ “ประชาชน” ผู้ทรงอำนาจปฐมสถาปนารัฐธรรมนูญจักปรากฏกายขึ้น" โดยมีรายละเอียดดังนี้

อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ มี 2 ชนิด 
1.) อำนาจปฐมสถาปนา 
2.) อำนาจสถาปนาลำดับรอง  

เมื่อรัฐธรรมนูญก่อตั้งขึ้นมาแล้ว ก็กำหนดให้มีกระบวนการแก้ไขเอาไว้ 

รัฐสภา และประชาชน ก็ร่วมกันใช้อำนาจสถาปนาลำดับรองเข้าแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกรอบเงื่อนไขที่กำหนด 

แต่เมื่อการแก้ไขในระบบถูกสกัดขัดขวาง จนประชาชนไม่อาจแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ สถานการณ์พิเศษก็บังเกิด 

“ประชาชน” ผู้ทรงอำนาจปฐมสถาปนาปรากฏกายขึ้น และใช้อำนาจปฐมสถาปนานั้นเข้าก่อตั้งรัฐธรรมนูญใหม่แบบไร้กรอบ ไร้ขีดจำกัด 

หากรัฐสภาและสถาบันการเมืองในระบบทั้งหมด ยังคงขัดขวางประชาชนอยู่แบบนี้ อีกไม่นาน สถานการณ์คงนำพาไปสู่อำนาจปฐมสถาปนาแบบไร้ขีดจำกัดของประชาชน.

 


ไม้จริง คือ "ไม้มีแก่น" เช่น ไม้สัก ไม้แดง เต็ง รัง ตะแบก พะยูง ตะเคียน มะค่า ประดู่ ฯลฯ ไม้เหล่านี้ ใช้สร้างบ้าน-สร้างเมือง

ทางแพร่ง 'เปิด-ปิด' เมือง
เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"