'บิ๊กปั๊ด'นัดถกโผกลั่นกรองแต่งตั้ง'นายพัน'21พ.ย.นี้


เพิ่มเพื่อน    

20 พ.ย.63-พล.ต.ท.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผบช.สกพ. มีบันทึกข้อความถึง ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. เรื่องเตรียมตอบข้อซักถามข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระบุว่า ด้วย ผบ.ตร./ประธานกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รองผบก. และผกก. วาระประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 23 พ.ย.63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. เนื่องจากในการประชุมดังกล่าวมีวาระการพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรอตอบข้อซักถาม ณ บริเวณห้องประชุม ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ