'อัษฎางค์'ไม่ไหวจะทน!ซัดม็อบทรราษฏร์ มีแต่นักศึกษาไร้การศึกษา นักกฎหมายที่ไม่รู้กฎหมาย


เพิ่มเพื่อน    


21 พ.ย.63 - นายอัษฎางค์ ยมนาค  นักประวัติศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

“อวดรู้ ทั้งๆ ที่ไม่มีความรู้”

พระบรมหาราชวัง เป็นทั้งบ้านพักประจำตำแหน่งและสำนักงานของพระมหากษัตริย์ มาตั้งแต่ต้น เพียงแต่ปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้พักอาศัยที่นั้น

และอาจมีหลายคนไม่รู้ว่า นายกรัฐมนตรีมีบ้านพิษณุโลก เคยได้รับการอนุมัติให้เป็นบ้านพักประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี เพียงแต่ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนใดไปพักอาศัย

...........................................................................

คำว่า “สถาบันพระมหากษัตริย์” คือ สถาบัน ไม่ใช่ บุคคล

และไม่ได้หมายถึงเฉพาะ ในหลวงรัชกาลที่ 10

แต่หมายถึง สถาบันของพระมหากษัตริย์ไทย

สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ คือ สำนักงาน ที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์

ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินของบุคคล แต่เป็นทรัพย์สินของสถาบันฯ

คือเป็นทรัพย์สินของในหลวงรัชกาลปัจจุบัน และในรัชกาลต่อๆ ไป

พระบรมหาราชวัง เป็นทั้งบ้านพักประจำตำแหน่งและสำนักงานของพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์รัชกาลใดก็ยกให้ใครไม่ได้

เหมือน White House เป็นทั้งบ้านพักประจำตำแหน่งและสำนักงานของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีคนใดจะยกให้ใครไม่ได้

ประธานรัฐสภา จะยกอาคารรัฐสภา ให้ใครไม่ได้

นายกรัฐมนตรี จะยกทำเนียบรัฐบาล ให้ใครไม่ได้

...........................................................................

คำว่า “สถาบันพระมหากษัตริย์” คือ สถาบัน ไม่ใช่ บุคคล

และไม่ได้หมายถึงเฉพาะ ในหลวงรัชกาลที่ 10

แต่หมายถึง สถาบันของพระมหากษัตริย์ไทย

คำว่า ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ

การปกป้องในหลวงทุกรัชกาล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในอนาคต ให้คงอยู่คู่ชาติไทย

...........................................................................

สถาบันหลักของชาติไทย ประกอบด้วย

• ในหลวง เป็นประมุขของชาติ อยู่ในสังกัด สถาบันพระมหากษัตริย์

• ประธานรัฐสภา เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ อยู่ในสังกัด สถาบันนิติบัญญัติ

• นายกรัฐมนตรี เป็นประมุขฝ่ายบริหาร อยู่ในสังกัดคณะรัฐบาล

บุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น คือประมุขของแต่ละสถาบัน

ทรัพย์สิน สำนักงาน บ้านพักประจำตำแหน่ง ไม่ได้เป็นสมบัติส่วนตัวของประมุข หรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นของสถาบัน

ประมุขของแต่ละสถาบัน มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเหล่านั้นตามอำนาจและความเหมาะสม ซึ่งมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล ซึ่งกันและกัน

เช่น รัฐสภา คือผู้มีอำนาจอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณสำหรับสำนักพระราชวัง และคณะรัฐบาล (พระมหากษัตริย์และนายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจนี้)

พระมหากษัตริย์ และนายกรัฐมนตรี มีอำนาจยุบสภา เป็นต้น

เพราะฉะนั้นการที่ม็อบทรราษฏร์ เรียกร้องให้ตรวจสอบงบประมาณในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดจากความไร้เดียงสาและการขาดการศึกษา จึงถึงชักจูงจากผู้ไม่หวังดี เพราะมันได้รับการอนุมัติและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจากรัฐสภาอยู่แล้ว

...........................................................................

ม็อบทรราษฏร์ประกอบด้วย นักศึกษาที่ไร้การศึกษา นักกฎหมายที่ไม่รู้กฎหมาย และนักการเมืองที่ไม่รักบ้านเมือง

ปัญหาใหญ่ของชาติ คือ ปัญหาการศึกษา

เพราะเราผลิตบัณฑิตออกมาเต็มบ้าน แต่เป็นบัณฑิตที่ไม่มีความรู้

มีแต่นักศึกษาที่ไร้การศึกษา มีแต่นักกฎหมายที่ไม่รู้กฎหมาย

ถ้าเป็นคนที่มีการศึกษาจริงจะไม่โดนใครหลอกง่ายๆ จริงมั้ย แต่การที่เขาหลอกคนใครต่อใครได้ เพราะคนเหล่านั้นโง่เขลาไร้การศึกษาใช่หรือไม่

น่าอนาถ


วันนี้…“วันเฉลิมพระชนมพรรษา” ๖๙ พรรษา“พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาล ที่ ๑๐ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปีเมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"