'อัษฎางค์'ไม่ไหวจะทน!ซัดม็อบทรราษฏร์ มีแต่นักศึกษาไร้การศึกษา นักกฎหมายที่ไม่รู้กฎหมาย


เพิ่มเพื่อน    


21 พ.ย.63 - นายอัษฎางค์ ยมนาค  นักประวัติศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

“อวดรู้ ทั้งๆ ที่ไม่มีความรู้”

พระบรมหาราชวัง เป็นทั้งบ้านพักประจำตำแหน่งและสำนักงานของพระมหากษัตริย์ มาตั้งแต่ต้น เพียงแต่ปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้พักอาศัยที่นั้น

และอาจมีหลายคนไม่รู้ว่า นายกรัฐมนตรีมีบ้านพิษณุโลก เคยได้รับการอนุมัติให้เป็นบ้านพักประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี เพียงแต่ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนใดไปพักอาศัย

...........................................................................

คำว่า “สถาบันพระมหากษัตริย์” คือ สถาบัน ไม่ใช่ บุคคล

และไม่ได้หมายถึงเฉพาะ ในหลวงรัชกาลที่ 10

แต่หมายถึง สถาบันของพระมหากษัตริย์ไทย

สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ คือ สำนักงาน ที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์

ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินของบุคคล แต่เป็นทรัพย์สินของสถาบันฯ

คือเป็นทรัพย์สินของในหลวงรัชกาลปัจจุบัน และในรัชกาลต่อๆ ไป

พระบรมหาราชวัง เป็นทั้งบ้านพักประจำตำแหน่งและสำนักงานของพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์รัชกาลใดก็ยกให้ใครไม่ได้

เหมือน White House เป็นทั้งบ้านพักประจำตำแหน่งและสำนักงานของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีคนใดจะยกให้ใครไม่ได้

ประธานรัฐสภา จะยกอาคารรัฐสภา ให้ใครไม่ได้

นายกรัฐมนตรี จะยกทำเนียบรัฐบาล ให้ใครไม่ได้

...........................................................................

คำว่า “สถาบันพระมหากษัตริย์” คือ สถาบัน ไม่ใช่ บุคคล

และไม่ได้หมายถึงเฉพาะ ในหลวงรัชกาลที่ 10

แต่หมายถึง สถาบันของพระมหากษัตริย์ไทย

คำว่า ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ

การปกป้องในหลวงทุกรัชกาล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในอนาคต ให้คงอยู่คู่ชาติไทย

...........................................................................

สถาบันหลักของชาติไทย ประกอบด้วย

• ในหลวง เป็นประมุขของชาติ อยู่ในสังกัด สถาบันพระมหากษัตริย์

• ประธานรัฐสภา เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ อยู่ในสังกัด สถาบันนิติบัญญัติ

• นายกรัฐมนตรี เป็นประมุขฝ่ายบริหาร อยู่ในสังกัดคณะรัฐบาล

บุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น คือประมุขของแต่ละสถาบัน

ทรัพย์สิน สำนักงาน บ้านพักประจำตำแหน่ง ไม่ได้เป็นสมบัติส่วนตัวของประมุข หรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นของสถาบัน

ประมุขของแต่ละสถาบัน มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเหล่านั้นตามอำนาจและความเหมาะสม ซึ่งมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล ซึ่งกันและกัน

เช่น รัฐสภา คือผู้มีอำนาจอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณสำหรับสำนักพระราชวัง และคณะรัฐบาล (พระมหากษัตริย์และนายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจนี้)

พระมหากษัตริย์ และนายกรัฐมนตรี มีอำนาจยุบสภา เป็นต้น

เพราะฉะนั้นการที่ม็อบทรราษฏร์ เรียกร้องให้ตรวจสอบงบประมาณในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดจากความไร้เดียงสาและการขาดการศึกษา จึงถึงชักจูงจากผู้ไม่หวังดี เพราะมันได้รับการอนุมัติและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจากรัฐสภาอยู่แล้ว

...........................................................................

ม็อบทรราษฏร์ประกอบด้วย นักศึกษาที่ไร้การศึกษา นักกฎหมายที่ไม่รู้กฎหมาย และนักการเมืองที่ไม่รักบ้านเมือง

ปัญหาใหญ่ของชาติ คือ ปัญหาการศึกษา

เพราะเราผลิตบัณฑิตออกมาเต็มบ้าน แต่เป็นบัณฑิตที่ไม่มีความรู้

มีแต่นักศึกษาที่ไร้การศึกษา มีแต่นักกฎหมายที่ไม่รู้กฎหมาย

ถ้าเป็นคนที่มีการศึกษาจริงจะไม่โดนใครหลอกง่ายๆ จริงมั้ย แต่การที่เขาหลอกคนใครต่อใครได้ เพราะคนเหล่านั้นโง่เขลาไร้การศึกษาใช่หรือไม่

น่าอนาถ


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่