กากีกะสีเขียว


เพิ่มเพื่อน    

        "ผู้สำเร็จการศึกษา อบรมจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นับว่าเป็นผู้มีพื้นฐาน ความรู้ความสามารถ ที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันภัย ให้แก่ประชาชน และธำรงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย เพื่อรักษาความสงบสุขแก่บ้านเมือง การจะทำงานในหน้าที่ของตำรวจให้ได้ผลสมบูรณ์นั้น จะต้องอาศัยศรัทธา ความเชื่อถือ ทั้งของตน ของผู้อื่น หมายความว่าตำรวจจะต้องศรัทธาเชื่อมั่นในตนเอง ในงานที่ปฏิบัติ ในกฎหมาย ในชาติบ้านเมือง และในคุณธรรมความถูกต้อง ทั้งต้องได้รับศรัทธา ความเชื่อถือ จากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และสำคัญที่สุด คือประชาชนด้วย ทุกคนจึงต้องปลูกฝังสร้างเสริมศรัทธา ความเชื่อถือที่ถูกต้องให้แก่ตนเอง และประพฤติปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้ผู้อื่นศรัทธาอย่างแท้จริง ถ้าทำได้และรักษาไว้ให้ยั่งยืนได้ ภารกิจทุกอย่างก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่น และสำเร็จผล เป็นความผาสุก มั่นคงของชาติ บ้านเมือง  และประชาชนพร้อมทุกส่วน" พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 281 นาย เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ๐

      ผ่านไปอีกหนึ่งขั้นตอน การแต่งตั้งตำรวจระดับ "นายพัน" ตำแหน่ง รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) - สารวัตร (สว.) วาระประจำปี 2563 หลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา บิ๊กปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. นั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ร่วมกับ รอง ผบ.ตร.และจเรตำรวจ พิจารณาแต่งตั้งตำรวจระดับ รอง ผบก.และผู้กำกับการ (ผกก.) ตามที่ ก.ตร.มอบอำนาจให้ ผบ.ตร.เป็นผู้จัดทำบัญชี โดยเรียก ผู้บัญชาการ หน่วยต่างๆ เข้าซักถามข้อมูลการแต่งตั้ง จากนั้นก็ให้ ผบช. นำบัญชีไปดำเนินการจัดส่ง ตร.ผ่านสำนักงานกำลังพล ในวันที่ 27 พ.ย.63 พร้อมกับจัดส่งบัญชีแต่งตั้งระดับ รองผู้กำกับการ (รอง ผกก.) และ สว.ซึ่งอยู่ในอำนาจของ ผบช. ก่อนที่ ตร.จะตรวจสอบคุณสมบัติ และออกคำสั่งแต่งตั้งภายในสิ้นเดือน พ.ย.63 ตามกฎ ระเบียบ ก.ตร.ต่อไป ๐

      ยืนหยัดอยู่กับลูกน้องจนหยดสุดท้าย พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง  ผบช.ภ.6 ที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุด คฝ.ในสังกัด บช.ภ.6 ที่เข้ามาทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในรั้ว ปทุมวัน วันที่กลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร์มาที่แยกราชประสงค์และบุกมาหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งสาดสี พ่นสีใส่ป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังขว้างปาสิ่งของต่างๆ เข้ามาภายใน พร้อมทั้งยิงแสงเลเซอร์เข้ามาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามด้วยถุงไข่เน่าที่ขว้างมาแตกกระจายไปโดนหลัง "รองฯ ไตรรงค์" แต่เมื่อลูกน้องยังต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง  มีหรือนายจะหลบฉากรีบไปล้างตัว ก็ปักหลักเป็นกำลังใจให้ลูกน้องทำงาน อย่างที่ต้องชื่นชมคนเป็น "นาย" หากไม่ทิ้งลูกน้อง ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี...ต้องปรบมือดังๆ ๐

      นี่ก็ต้องปรบมือให้ อดีตสายเลือดสีกากี สำหรับ บิ๊กวิน-พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ออกนโยบายให้คณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและเทศกาลปีใหม่ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน จำกัดวงเงินรับจำนำไว้ที่ไม่เกิน 100,000  บาทต่อ 1 ราย (บุคคล) และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง ส่วนเงินต้นเกินกว่า  5,001-15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 บาทต่อเดือน และเงินต้นเกิน 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต่อเดือนตามกฎหมายกำหนดคือ เงินต้น 2,000  บาทแรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 บาทต่อเดือน และเงินต้นส่วนที่เกิน 2,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน ๐

      สรุปคือ ผบ.เหล่าทัพชุดใหม่ บิ๊กแก้ว-พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุด บิ๊กบี้-พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. บิ๊กอุ้ย-พล.ร.อ.ชาติชาย  ศรีวรขาน ผบ.ทร. บิ๊กแอร์-พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. บิ๊กปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ไม่ได้ร่วมประชุม 2 สภาในการอภิปรายร่างแก้ไข รธน. 7 ญัตติ หลังยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็น ส.ว.โดยตำแหน่งแทน ผบ.เหล่าทัพชุดเดิมที่เกษียณเมื่อ 30 ก.ย.63 โดยมีเพียง บิ๊กณัฐ-พล.อ.ณัฐ  อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ที่ยังไม่เกษียณและเป็นสมาชิก ส.ว.เข้าประชุมร่วม 2 สภาในการอภิปรายร่างแก้ไข รธน. 7 ญัตติ เหตุเพราะ ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.เหล่าทัพ และ ผบ.ตร.ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ไปทำหน้าที่วุฒิสมาชิก แม้รัฐธรรมนูญจะระบุให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นวุฒิสมาชิกด้วย ๐

      โดย บิ๊กบี้-พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ขึ้นเหนือตรวจเยี่ยมหน่วยใน จ.เชียงใหม่แล้ว ยังตรวจชายแดนไทย-เมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน ฐานปฏิบัติการบ้านไม้ลัน ฉก.ร.7 กกล.นเรศวร เพื่อปรับการวางกำลังป้องกันปัญหายาเสพติด ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ภัยคุกคามต่างๆ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศด้านนี้  การส่งกำลังด้วยอากาศยานจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพ กองทัพบกตระหนักถึงความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว รวมถึงเครื่องมือ ยุทโธปกรณ์และการใช้เทคโนโลยีเฝ้าตรวจชายแดน เพื่อเสริมการทำงานของหน่วยได้เต็มขีดความสามารถ นอกจากนั้นยังไปตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ที่ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพล พร้อมดูสภาพโรงเลี้ยง โรงครัว กินข้าวถาดหลุมกับเด็กๆ หลังจากกระแสดรามามื้ออาหารของกองทัพด้อยคุณค่าและปริมาณ ๐

      ครบรอบปีที่ 114 วันกองทัพเรือ โดยมีอดีตผู้บัญชาการทหารเรือมาร่วมงานหลายคน เช่น พล.ร.อ.ประเจตน์ ศิริเดช, พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง, พล.ร.อ.ทวีศักดิ์ โสมาภา, พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์, พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์, พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์, พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ  ทั้งนี้ วันกองทัพเรือยึดถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายน เพราะวันนี้ในปี 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนนายเรืออย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังเดิม ธนบุรี กับได้ทรงพระอักษรในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือ ความว่า “วันที่ 20 พฤศจิกายน ร.ศ.125  เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เหนการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเป็นที่มั่นสืบต่อไปในภายหน้า”

      ที่น่าสนใจคือ ในคลิปวิดีโอ วันกองทัพเรือ ปี 2563 บิ๊กอุ้ย-พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. พูดเรื่องการพัฒนากองทัพเรือในภาพกว้าง แต่ก็พอจะเห็นทิศทางถอยในการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2-3 โดยระบุว่า “ทหารเรือมีเอกลักษณ์เฉพาะอยู่หลายประการ เนื่องจากเราต้องทำงานเกี่ยวกับทะเล และอยู่ในทะเล ซึ่งการทำงานอาจจะไม่คุ้นตากับประชาชนมากนัก อย่างไรก็ตามเอกลักษณ์ของทหารเรือก็คือ งานของเราจะต้องทำงานกันเป็นทีม ซึ่งกองทัพเรือมีความจำเป็นในด้านยุทธการที่มีความสำคัญอยู่ เพื่อเป็นหลักความมั่นคงของประเทศทางทะเล ด้วยปัจจัยหลักข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา ทางกองทัพเรือตระหนักถึงความจำเป็นต่างๆ ของประเทศ ซึ่งกองทัพเรือก็จะทำงานภายใต้ข้อจำกัดนั้นเต็มความสามารถ ด้วยพลังสามัคคีพลังราชนาวี ที่ส่งมอบคุณค่าให้ประชาชนต่อไป” รอลุ้นต่อไปในการจัดทำงบประมาณปี 2546 ๐


เรามักเข้าใจว่า..... มีแต่ "สัตว์เดรัจฉาน" เท่านั้น ที่แยกเป็นชนิดๆ ความจริง "มนุษย์" ก็ด้วย ยังมีแยกเป็นชนิดๆ ในแต่ละชนิดนั้น จัดเข้าหมวดหมู่ได้ ๕ จำพวก

"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?