ยี้ประชามติรธน./โพลอัดไอลอว์


เพิ่มเพื่อน    

 เสียงยี้แนวคิด “สภาสูง” ทำประชามติก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญ ระบุซื้อเวลากฎหมายประชามติยังเป็นวุ้น “ซูเปอร์โพล” เผยผลสำรวจชัด คนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยรับเงินฝรั่งแก้ไขกฎหมายสูงสุด

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. มีความต่อเนื่องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเฉพาะแนวคิดของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการทำประชามติก่อนแก้ไข โดยนายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า ไม่เห็นด้วย เพราะขณะนี้รัฐสภาตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) เพื่อพิจารณาเนื้อหาแล้ว ควรต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน ส่วนที่มีบุคคลเตรียมเสนอเรื่องให้ทำประชามติหรือเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้น เป็นสิทธิที่ทำได้ แต่ส่วนตัวไม่เห็นด้วย
เมื่อถามถึงการนัดประชุม กมธ.ในวันที่ 24 พ.ย. โดยจะมีการเสนอชื่อนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นประธาน กมธ.นั้น นายนิกรกล่าวว่า ไม่ทราบ แต่คาดว่าที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) จะหารือกันอีกครั้งวันที่ 23 พ.ย.นี้ ส่วนกรณีพรรคฝ่ายค้านเสนอชื่อ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ชิงตำแหน่งประธานนั้น ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ถ้าทำตามแนวคิด ส.ว. อาจต้องทำประชามติถึง 3 รอบด้วยกัน คือ 1.จากที่ ส.ว. 72 คนจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ หลังผ่านวาระแรก 2.การทำประชามติหลังผ่านวาระที่ 3 และ 3.หลังสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็นำมาทำประชามติถามรายมาตรา ซึ่งดูมากเกินไป ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้น เพราะรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้กำหนดไว้
เมื่อถามว่า หาก ส.ว.จับมือกับฟากรัฐบาลเพื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว เสียงฝ่ายค้านก็ไม่พอจะคัดค้าน นายประเสริฐกล่าวว่า การกระทำเช่นนี้ถือเป็นการซื้อเวลา ซึ่งจะยิ่งทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้เวลานานเข้าไปอีก นอกจากนี้ กฎหมายประชามติก็ยังไม่มี รัฐบาลยังไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาของสภาทั้งที่ควรเสนอตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 แล้ว หลายอย่างจะทำให้บรรยากาศและสถานการณ์ไม่คลี่คลาย
ด้านนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรค พท. ในฐานะ กมธ.พิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเพิ่มเติม กล่าวเช่นกันว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้มีการอภิปรายในสภามาแล้วหลายครั้ง ใช้เวลาเป็นเดือนๆ แล้วจนสมาชิกรัฐสภามีมติให้แก้ไข ดังนั้นสภาควรเร่งแก้ไข การเสนอทำประชามติจึงเหมือนเป็นการเตะถ่วง ซื้อเวลา แสดงถึงความไม่จริงใจในการแก้ไข และวันนี้พระราชบัญญัติประชามติก็ยังไม่มีเลย กมธ.ควรเร่งดำเนินการโดยเร็ว
“คนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คงมีเพียง ส.ว.บางคนเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย” นายยุทธพงศ์กล่าว
วันเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจในหัวข้อเรื่อง ฝรั่งท่อน้ำเลี้ยงไอลอว์ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,824 ตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึงการรับรู้ข่าวนายจอร์จ โซรอส โจมตีค่าเงินบาทเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทย และเข้าครอบครองผลประโยชน์ชาติของไทย พบว่า 70.2% ไม่เคยได้ยิน ไม่เคยทราบข่าว ในขณะที่ 29.8% เคยได้ยินเคยทราบ และเมื่อถามถึงความเชื่อและความเห็นเกี่ยวกับฝรั่งหนุนหลังม็อบและไอลอว์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 97.3% ระบุรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ เอาข้อมูลความจริง แสดงเส้นทางการเงินจากฝรั่งถึงไอลอว์และเครือข่ายให้คนทั้งประเทศรู้ รองลงมาคือ 94.8% เชื่อว่ามีขบวนการชักศึกเข้าบ้าน เคลื่อนไหวปั่นกระแส ทำคนไทยแตกแยก ในขณะที่ 94.7% ระบุไม่สบายใจต่อข่าวไอลอว์รับเงินจากฝรั่งเคลื่อนไหวแก้รัฐธรรมนูญแตะต้องสถาบันหลักของชาติ ในขณะที่ 93.5% ระบุกลุ่มทุนฝรั่งจ้องจะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ชาติ หลังคนไทยแตกแยกและสูญเสีย และ 91.5% ระบุเชื่อว่ามีกลุ่มทุนฝรั่งสนับสนุนไอลอว์แก้รัฐธรรมนูญ
ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือ 98.3% ระบุทุกจังหวัดควรรณรงค์ทำกิจกรรมต่อเนื่อง ชูประเด็นรู้ รัก สามัคคี ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปกป้องสถาบันหลักของชาติ รองลงมา 97.3% ระบุเอาผิดตามกฎหมาย จัดการขบวนการรับเงินฝรั่งปลุกปั่นแตกแยก,  96.5% ระบุกังวลรัฐบาลปล่อยปละละเลยความแตกแยกของคนในชาติกระจายไปพื้นที่ต่างๆ จนยากจะควบคุม ในขณะที่ 96.1% ระบุรัฐบาลและหน่วยงานรัฐควรใส่ใจตอบสนองความต้องการที่ดีของกลุ่มย่อย ๆ ในม็อบอย่างเร่งด่วน และ 93% ระบุสื่อมวลชนควรช่วยกันเสริมสร้างความสงบสุขในบ้านเมือง
“คนส่วนใหญ่ไม่สบายใจต่อข่าวฝรั่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ไอลอว์ เคลื่อนไหวแก้รัฐธรรมนูญที่อาจจะนำไปสู่ความแตกแยกของคนในชาติและเกิดการสูญเสีย เพราะมีขบวนการจะแก้ในหมวดเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ และที่น่าเป็นห่วงคือ หลังความแตกแยกลุกลามปานปลายและการสูญเสีย กลุ่มทุนต่างชาติจะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ชาติไปในห้วงเวลาที่คนไทยทั้งชาติอ่อนแอ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดลระบุ.

 


มีแต่คนถาม "ผบ.ตร." ไปไหน ผมก็ตอบไปตามตรง "ไม่รู้เหมือนกัน"! คือไม่รู้จริงๆ เพราะไม่เคยเห็นหน้าท่านเลย ไม่ว่ายามปกติหรือยามไม่ปกติ

สิงหา."ปฏิรูปแบบปฏิวัติ"
ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”