ทล.พิจิตรทุ่มงบ45 ล้านติดแบริเออร์หุ้มยางพารา


เพิ่มเพื่อน    

 

23 พ.ย.63-รายงานจากแขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า แขวงทางหลวงพิจิตรได้ดำเนินโครงการนำยางพารามาใช้ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยการใช้กำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) โดยนำร่องนำยางพารามาใช้ทำกำแพงคอนกรีต (แบริเออร์) หุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติบนโครงข่ายถนนทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 3 เส้นทางระยะทางรวม 5.56 กม. งบประมาณ 45 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าติดตั้งแบริเออร์คอนกรีต 33 กว่าล้านบาท และ ค่านำแผ่นยางธรรมชาติมาหุ้มแบริเออร์คอนกรีต 11 กว่าล้าน 

สำหรับ 3 เส้นทางนี้ ได้แก่ 1.ทล. 113 ตอน เขาทราย-ฆะมัง ตอน 1 ช่วง กม.90+675-92+325 ระยะทาง 1,650 เมตร2.ทล.113 ตอน เขาทราย-ฆะมัง ตอน 2 ช่วง กม.92+975-96+209 ระยะทาง 2,790 เมตร ซึ่งทั้ง 2 ช่วงนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร และ 3.ทล. 1067 ตอน หอไกร-สี่แยกโพธิ์ไทรงาม ช่วง กม.7+100-15+500 ระยะทาง 1,125 เมตร พื้นที่ ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

อย่างไรก็ตามขณะนี้แขวงฯ ทยอยติดตั้คอนกรีตแบริเออร์หุ้มแผ่นยางธรรมชาติ คาดว่าติดตั้งในส่วนของแบริเออร์คอนกรีตแล้วเสร็จต้นเดือน ธ.ค.63 จากนั้นจะดำเนินการสั่งซื้อแผ่นยางธรรมชาติ เพื่อนำมาหุ้มแบริเออร์คอนกรีตให้แล้วเสร็จต่อไป ก่อนที่จะเก็บข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับการเกิดอุบัติเหตุช่วงก่อนที่ยังไม่ติดตั้งแบริเออร์หุ้มแผ่นยางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง หลังจากที่ก่อนดำเนินโครงการนี้ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ เพื่อแจ้งถึงการดำเนินโครงการแล้วพบว่า ประชาชนเห็นด้วย เพราะเป็นช่วยเพิ่มความปลอดภัย เมื่อได้ผลสติอุบัติเหตุแล้วจะนำเสนอ ทล. ให้ทราบต่อไป เพื่อพิจารณาดำเนินการขยายผลไปใช้เส้นทางอื่นๆ ในความรับผิดชอบของแขวงฯ พิจิตรเพิ่ม 

สำหรับการติดตั้งแบริเออร์หุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ ทล.113 ปัจจุบันเป็นถนน 4 ช่อง ไป-กลับ เกาะสี และเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมระหว่าง อ.เมือง และ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เพื่อเดินทางไปยัง จ.นครสวรรค์ และ จ.เพชรบูรณ์ ทั้งนี้ยังเป็นเส้นทางขนส่นสินค้าที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย ขณะที่ ทล.1067 ที่ กม.7+875 ตัดกับทางหลวงชนบทหมายเลขพจ.4048 (แยกวัดบางคลาน) ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะเดินทางไปกราบสักการะหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน อ.โพทะเล 

อย่างไรก็ตามจากที่ผ่านมาเส้นทางดังกล่าวมีขนาด 4 ช่อง ไป-กลับ เป็นเกาะสี และเป็นทางแยกบริเวณชุมชนแห่งนี้มีการจราจรสับสน ทำให้มีการกลับรถไม่เป็นระเบียบกลับตรงไหนก็ได้ เกิดการตัดกระแสจราจรบนเส้นทาง สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และไม่ปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางและชุมชนบริเวณ ดังนั้นแขวงฯ ดำเนินการดังกล่าว เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และส่งเสริมการใช้ยางพาราสร้างรายได้ต่อเกษตรกรตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบรมว.คมนาคม  


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ