'ในหลวง-พระราชินี' เสด็จฯ ถวายผ้าป่าวัดช่องแค นครสวรรค์


เพิ่มเพื่อน    

"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯ ถวายผ้าป่าวัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ปลื้มปีติทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

24 พ.ย.63 - เวลา 18.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) และทอดพระเนตรการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาว อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 4  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังวัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม)

ครั้นเสด็จฯ ถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป (ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย) ประธานอุโบสถ ทรงกราบ แล้วเสด็จออกจากอุโบสถ ทรงพระดำเนินไปยังพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร  ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว  นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังที่ตั้งองค์ผ้าป่า ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ทรงกล่าวคำถวายผ้าป่า จบแล้ว ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่ตั้งอยู่หน้าองค์ผ้าป่า ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์  พระครูนิวัฐปัญญากร (สมศักดิ์  ปญฺญาสิริ) เจ้าอาวาสวัดช่องแค พิจารณาผ้าป่า จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์

พระครูนิวัฐปัญญากร (สมศักดิ์  ปญฺญาสิริ) เจ้าอาวาสวัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) ถวายรูปหล่อหลวงพ่อพรหมเนื้อสัมฤทธิ์  แหวนหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคำ และเหรียญหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายแหวนหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคำแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ต่อจากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง  เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับหน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี และกรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลและสาธารณสุธในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อาทิ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โรงพยาบาลตากฟ้า โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลตาคลี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลไพศาลี โรงพยาบาลท่าตะโก สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์  ออกหน่วยตรวจให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  โรคทางตา โดยบริการวัดค่าสายตา ทดสอบการมองเห็น และถ่ายภาพจอประสาทตา รวมถึงให้บริการตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลตราซาวด์ ตรวจเฉพาะทางโรคหัวใจ ตรวจด้านทันตกรรม และกายภาพบำบัด แก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ และราษฎรในพื้นที่

ในโอกาสนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 9 คน อาทิ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งสมอง โรคบกพร่องทางการเรียนรู้และการเคลื่อนไหว โรคลิ้นหัวใจรั่ว พิการซ้ำซ้อน  เป็นต้น ในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยถึงอาการเจ็บป่วย ด้วยทรงห่วงใย   พร้อมทั้งพระราชทานยาชุดพระราชทาน และเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎร โดยมีเมนูก๋วยจั๊บน้ำข้น ข้าวผัด ผัดพริกหมู ผัดพริกเผาหมูสับ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ซึ่งมีทั้งราษฎรจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ และมาจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินผ่าน ราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ถวายพระพรอย่างกึกก้อง และโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร.  และธงพระนามาภิไธย สท. รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มาชูขึ้นเหนือศีรษะ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังได้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถาร กับราษฎรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งทรงร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์ กับราษฎรอย่างไม่ทรงถือพระองค์ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ