กรมทางหลวงชนบท ขยายถนนทางเข้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ วัดป่าบ้านตาด


เพิ่มเพื่อน    

 

25 พ.ย. 2563 กรมทางหลวงชนบท ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ (หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมทั้ง สนับสนุนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ในการรองรับโครงการพัฒนาด้านคมนาคมให้เกิดความสมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า กระทรวงคมนาคมได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ของถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ (หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน) ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อรองรับปริมาณการจราจรของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางมาสักการะบูชาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ให้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยสอดคล้องกับจำนวนของผู้ที่จะเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ในอนาคตและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง

นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บรรเทาปริมาณการจราจรของถนนทางหลวง แก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณทางแยกและพัฒนาเป็นทางลัด ทางเลี่ยง ระหว่างอำเภอ ตลอดจนบรรเทาปริมาณการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ได้อีกทางหนึ่ง
โดยโครงการดังกล่าวมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ระบบไฟแสงสว่างตลอดสายทาง
มีระยะทางรวม 7.395 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งการก่อสร้างออกได้ดังนี้

ช่วง กม.ที่ 0+000 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (กม.ที่ 447) รูปแบบโครงการเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ความยาว 800 เมตร มีเกาะกลาง

ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+100 (กรณีเขตทาง 60 เมตร) รูปแบบโครงการเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 4 – 6 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบยก กว้าง 11 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรม บริเวณเกาะกลางและวงเวียน

ช่วง กม.ที่ 1+100 ถึง กม.ที่ 7+395 (กรณีเขตทาง 20 – 30 เมตร) รูปแบบโครงการเป็นถนนผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 – 2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบยก กว้าง 1.60 – 4.60 เมตร

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับสภาพชั้นดินใต้ชั้นโครงสร้างทาง โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 333.466 ล้านบาท


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"