ร.10ทรงพระอักษร ทำถูกต้องกับส่วนรวม


เพิ่มเพื่อน    

 

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย ร.6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จ ปลาบปลื้มได้ชื่นชมพระบารมี
    เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 17.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ที่หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
    การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทรงกราบ เสด็จลงจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ประทับรถยนต์ เสด็จฯ ไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุยวชิราวุธวิทยาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์ครุยองค์บรมราชูปถัมภก  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฉลองพระองค์ครุยวชิราวุธวิทยาลัย เสด็จฯ ออกจากห้องประทับรับรองไปยังห้องพิธี
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับพระราชอาสน์ ผู้แทนนักเรียนทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นักเรียนเป่าแตรนำเพลง "มหาวชิราวุธราชสดุดี" ทรงยืน นักเรียนร้องเพลง "มหาวชิราวุธราชสดุดี" สรรเสริญพระเกียรติคุณ เปิดพระวิสูตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
    นักเรียนสวด "วชิราวุธานุสรณคาถา" ของสุชีโว ภิกขุ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่งจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา  ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม นักเรียนร้องเพลง "O KING OUR HELP" เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์ จำนวน 51 รูปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ณ ห้องสดับปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว เสด็จฯ ออกจากที่ประทับภายในห้องพิธีไปยังห้องสดับปกรณ์
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมรูปฯ ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ จำนวน 51 รูป ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จฯ ออกจากห้องสดับปกรณ์ ไปยังห้องพิธี แล้วประทับพระราชอาสน์ นักเรียนร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 "เราเด็กในหลวง" วงจุลดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบท "พระสุบิน" ปิดพระวิสูตร ทรงยืน เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จฯ ไปยังห้องประทับรับรอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุยองค์บรมราชูปถัมภก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุยวชิราวุธวิทยาลัย เสด็จฯ ออกจากหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยไปยังรถยนต์พระที่นั่ง
    ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากวชิราวุธวิทยาลัยไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
    เวลา 19.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ถึงพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ฯ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ฯ ทรงกราบ เสด็จลงจากลานพระบรมราชานุสรณ์ฯ
        จากนั้นทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยพสกนิกรต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองและเสื้อสีชมพู เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงพระดำเนินผ่านราษฎร ต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ถวายพระพรอย่างกึกก้อง และโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธย วปร.  และธงพระนามาภิไธย สท. รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มาชูขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังได้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ
       ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งทรงร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับราษฎรอย่างไม่ทรงถือพระองค์ สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต.
   


ทอน....ขอจับมือที! นายเจ๋งอะ ที่ตัดสินใจออกมา "ชูธง" นำหน้าเด็ก "ชนเจ้า" แทนซุกหลังอย่างที่ผ่านมา อย่าแผ่วเป็นม้าตีนต้นล่ะ

กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'