'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'


เพิ่มเพื่อน    

         นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ

            ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา

            จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

            แต่ไม่เห็นพวกท่านทำเพื่อประชาชนเป็นเนื้อ-เป็นหนังตรงไหนเลย

            ตรงกันข้าม ที่เป็นเนื้อ-เป็นหนัง กลับเห็นพวกท่าน คร่ำเคร่งทำอยู่ ๒-๓ เพื่อ

            เพื่อแรก-เพื่อตัวเอง

            เพื่อที่สอง-เพื่อเอาระบอบทักษิณคืนมา

            เพื่อที่สาม-เพื่อเป็นแนวร่วมล้มเจ้าในรัฐสภา

            เนี่ย..."๓ เพื่อ" นี้ ........

            เป็นเมนคอร์ส "เฉพาะตัว" พวกท่านทุกมื้อเด่นชัด นอกนั้น เละระเป็นของกินเล่น ของเรียกน้ำย่อย ซึ่งหนักไปทางอาหารขยะ!

            ถ้าคิดว่าที่ผมพูดนี้ พูดด้วยอคติ ท่านลองให้ประชาชนทั่วไป "สะท้อนบทบาท" พวกท่านผ่าน "แบบสอบถาม" ความคิดเห็นดูก็ได้

            เห็นปั่นกระแสฝังชุดความคิดล่วงหน้ากันจังว่า พรุ่งนี้ (๒  ธ.ค.๖๓) ที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะอ่านคำวินิจฉัย กรณีนายกฯ เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักทหาร

            ตำแหน่ง "นายกฯ" หลุดแน่.......

            เพราะผิดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ ที่บอกว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง

            (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานปกติ

            พูดกันโดยมรรยาท......

            พรุ่งนี้ศาลก็จะตัดสินอยู่แล้ว การชี้นำไปทางใด-ทางหนึ่งชนิด "ออกนอกหน้า" อย่างนั้น ถึงไม่ผิด แต่ก็ไม่ควร        เพราะถ้าคำวินิจฉัยออกมาไม่เป็นไปตามที่จุดพลุไว้ ก็จะสร้างประเด็นคลางแคลง-ระแวงใจ กับคนที่ปักใจตาม

            มันจะเป็นเชื้อนำไปสู่การปลุกระดม แล้วไปล่วงเกินศาลถึงขั้น "สาดสี" ใส่กันอีกก็ได้!

            พูดตามตัวกฎหมาย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามมาตรา ๑๘๔ ใช้บังคับกับ ส.ส.และ ส.ว.

            แต่มาตรา ๑๘๖ ให้ใช้มาตรา ๑๘๔ บังคับแก่รัฐมนตรีด้วย โดยอนุโลม

            นี่เป็นหลักกว้างๆ ที่กฎหมายตีกรอบไว้ แต่การพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นระบบไต่สวน ซึ่งคนละแบบกับศาลอาญาอันเป็นระบบกล่าวหาที่คุ้นชินกัน

            ระบบกล่าวหา ของศาลอาญา....

            ศาลมีบทบาทจำกัด เป็นเพียงผู้ตัดสินคดีเท่านั้น โจทก์-จำเลย จะตรวจสอบ-หักล้างข้อเท็จจริงกันเอง ศาลไม่มีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติมเอง

            ระบบไต่สวน ของศาลรัฐธรรมนูญ.....

            ศาลมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาคดี จะสั่งสืบพยานเพิ่มเติม หรืองดสืบพยานก็ได้ ถ้าสงสัยประเด็นใด ศาลต้องค้นหาความจริงจนถึงที่สุดให้สิ้นสงสัย

            ทั้งเปิดโอกาสให้มีการเสนอพยานหลักฐานทุกชนิดสู่ศาล และศาลมีสิทธิ์รับฟังพยานบอกเล่าได้ ทั้งมีอำนาจใช้ดุลยพินิจได้อย่างกว้างขวาง

            เนี่ย....

            เหมือนดูกีฬา ถ้าไม่รู้ระเบียบ กฎ-กติกา ของกีฬานั้นๆ  ก็จะเชียร์มั่ว ฉะนั้น การลุ้นพรุ่งนี้ ว่าศาลจะตัดสินนายกฯ ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัด ขั้นแรก ควรต้องรู้ กฎ-กติกาของศาลก่อน

            ถ้าติดตามข่าว จะเห็นว่า เมื่อพรรคเพื่อไทย ยื่นเรื่องให้ประธานรัฐสภาส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแล้ว

            ศาลรัฐธรรมนูญสืบพยานเพิ่มเติมเป็นการ "ค้นหาความจริง" ละเอียดยิบ ทุกขั้นตอน

            ดังจะเห็นจากเรียกขอดูระเบียบของกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักบ้านพักทหาร จาก ผบ.ทบ.คนก่อน "พลเอกอภิรัชต์"

            ซึ่งระเบียบบ้านพักกองทัพ มีทั้งประเภท "บ้านพักทหาร"

            และ "บ้านพักรับรอง" นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ เป็นต้น

            นอกจากนั้น ถ้าตามข่าว จะพบอีกว่า ศาลยังค้นหาความจริงต่อไปจนถึงที่สุดให้สิ้นสงสัย ถึงขั้นให้ ผบ.ทบ.คนปัจจุบัน "พลเอกณรงพันธ์" ชี้แจง

            ในประเด็น ค่าน้ำ-ค่าไฟ

            ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ว่ากับบ้านพักทหาร ใครจ่าย  บ้านพักรับรอง ใครจ่าย เป็นต้น

            จนเมื่อศาลค้นหาความจริงเป็นที่สิ้นสงสัย พอแก่การที่จะพิจารณาวินิจฉัยแล้วนั่นแหละ จึงนัดฟังคำวินิจฉัย คือวันพรุ่งนี้ "๒ ธ.ค.๖๓"

            ฉะนั้น ไม่ว่าศาลจะวินิจฉัยเป็นทางใด ก็เป็นที่มั่นใจได้ว่า เป็นวินิจฉัยมาจาก "ข้อเท็จจริงรอบด้าน" ครบถ้วน

            ก็เป็นเวรกรรมของนายกฯ อย่างหนึ่งนะ......

            ชาติก่อน คงผูกแค้น-ผูกอาฆาตกันมา กับคณะพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายในระบอบทักษิณ

            มาชาตินี้ จึงเป็น "เงาเวร-เงากรรม" ชนิดฝังเขี้ยว ก็ต้องทำความเข้าใจให้ตรงว่า ภพนี้ กรรมเก่าชดใช้ กรรมใหม่อย่าก่อ ก็แล้วกัน

            หมายถึง อย่าไปโกรธขึ้ง-ถือแค้นอะไรกับเขา ควรดีใจว่าทั้งได้ชดใช้ ทั้งได้อาศัย "พิชิตมาร" สร้างตบะบารมี เพื่อทำหน้าที่ฟูมฟักชักลากอนาคตประเทศต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย

            ปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไป.....

            รากฐานประเทศเพื่อ "อนาคตใหม่" ของสังคมชาติบ้านเมืองที่ทำไว้ตอนนี้ จะเป็นมรรค-เป็นผล ให้มหาชนคนไทยได้เงยหน้าอ้าปาก อีกทั้งไทยจะยิ่งใหญ่

            โลกลืม-สังคมลืม "ประยุทธ์" คนนี้ ก็ไม่เป็นไร

            "ประเทศไทย" แห่งลุ่มเจ้าพระยา "รอดและยิ่งใหญ่" เป็นใบเสร็จไปรับสาธุการจากเทวดาคุ้มค่ากับที่ได้เกิดมาในแผ่นดินจักรีมิใช่หรือ?

            เป็นนายกฯ ของคนไทย แต่เป็นลูกแกะของเพื่อไทยและคณะ ถึงไม่ได้ทำอะไรผิดวันนี้ แต่ชาติที่แล้ว

            ...เอ็งผิด!

            ผิดที่ทำให้นายข้า เป็นหมาป่าซมซาน ต้องคลานลอดช่องธรรมชาติ เซซัง

            ผิด..ที่ทำให้พวกข้าต้องเป็นหมาป่าอดโซ

            ฉกรรจ์อยู่นะ!

            ฉะนั้น อย่าแปลกใจไปเลย ที่เห็นว่า ไม่ว่าจะทำอะไรก็ผิดในสายตาฝ่ายค้าน "เพื่อไทย" ไปทั้งหมด กระทั่งขมิบตดก็ยังผิด โทษถึงต้องประหาร

            อย่างเมื่อวาน (๓๐ พ.ย.) เพื่อไทยกับคณะค้าน ประชุมกันว่า จะเข้าร่วมวงคณะกรรมการสมานฉันท์มั้ย ก็ยังลากนายกฯ เป็นเงื่อนไข ว่า

            "ควรแก้ปัญหาที่ต้นตอคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

                โดยนายกฯ ต้องลาออก

                เพื่อเปิดทางในการสร้างบรรยากาศ ไม่เช่นนั้นการตั้งกรรมการสมานฉันท์จะเป็นเพียงการยื้อเวลา ต่ออายุรัฐบาล  ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไร"

                อืมมมม......

            คงไม่มีประโยชน์จริงๆ นั่นแหละ เว้นแต่ว่า เพื่อไทยกับคณะ เข้าร่วมโดยไม่มุ่ง "๓ เพื่อ" อย่างที่บอกข้างต้น

            พูดถึงต้นตอของปัญหาที่เกิด ผมว่า นายกฯ เป็น "ปลายตอ" มากกว่า

            การรวมหัวออก พ.ร.ก.นิรโทษกรรมเหมาเข่ง ตอนตี ๓  ตี ๔ การโยกย้ายข้าราชการไม่เป็นธรรม เพียงเพื่อเอาวงศ์ญาติมาเป็นใหญ่

            การทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ต้องเอาภาษีประชาชนไปใช้หนี้แทนกว่า ๕ แสนล้าน เป็นเวลา ๑๖ ปี เฉพาะดอกเบี้ย ต้องจ่ายปีละกว่า ๓ หมื่นล้าน

            การโหวตเสียงในรัฐสภาแล้วแพ้ ไม่ได้เป็นนายกฯ ก็อ้างรัฐธรรมนูญไม่ดี ร่างมาเพื่อสืบต่ออำนาจ แล้วพาลว่าไม่เป็นประชาธิปไตย

            เหล่านี้ตะหาก.....

            คือ "ต้นตอ" ของปัญหา นำสู่เหตุขัดขวางทางเจริญบ้านเมืองขณะนี้!

            นั่นไม่เพื่อตัวเองหรือ, ไม่เพื่อเอาระบอบทักษิณกลับมาหรือ

            และที่มุ่งไล่นายกฯ ให้ลาออกแบบไร้เหตุผลนั้น

            นั่นไม่เพื่อประสานแผน "ล้มเจ้า" กับแนวร่วม "ม็อบ ๓  นิ้ว" ในถนนที่กำลังจนตาเดินขณะนี้ดอกหรือ?

            พวกคุณบอก เป็นตัวแทนประชาชน ทำเพื่อประชาชน  แล้วเห็นมั้ย การมุ่งล้มสถาบันของพวกคุณ ทำให้ประชาชนสวมชุดเหลืองออกมาทั้งบ้าน-ทั้งเมือง

            ในขณะที่ม็อบถ่อยของพวกคุณ ถอยสภาพเป็น "แก๊งอันธพาล" "รกบ้าน-รกเมือง" มีแต่คนขยะแขยง แช่งด่า ทุกวัน

            ตำแหน่ง ส.ส.ที่ประชาชนให้พวกคุณ ให้ไปทำหน้าที่เพื่อบ้านเมือง

            ไม่ใช่ให้เอาตำแหน่งไปใช้ "ประกันตัว" พวกกบฏล้มเจ้า-ล้มบ้านล้มเมือง

                เข้าใจมั้ย!?


ทอน....ขอจับมือที! นายเจ๋งอะ ที่ตัดสินใจออกมา "ชูธง" นำหน้าเด็ก "ชนเจ้า" แทนซุกหลังอย่างที่ผ่านมา อย่าแผ่วเป็นม้าตีนต้นล่ะ

กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'