บอร์ด คุรุสภา ลงมติตั้ง กรรมการ กมว. 3 ราย


เพิ่มเพื่อน    

1ธ.ค.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ได้รายงานถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประเด็นหลักสำคัญของการจัดสอบนี้คือเรื่องภาษาต่างประเทศ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้เข้าทดสอบทุกคนสามารถนำการทดสอบภาษาจากสถาบันอื่น เช่น การสอบ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) จากศูนย์ทดสอบภาษาสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงที่ตัวเองเคยทดสอบผ่านมาแล้วนำมาเทียบเคียงได้ เพื่อให้ได้มาตรฐานการคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาอยู่ในวงการศึกษา นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ทดแทนผู้หมดวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ นางสาวชนิตา รักษ์พลเมือง และนายวิทยา ปะวะโข  
           
นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า  นอกจากนี้ตนได้ย้ำให้ที่ประชุมรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของครูในอนาคตว่า หากเรานำข้อมูลมาวางความจำเป็นและความต้องการจำนวนครูควรจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อปีในสาขาวิชาต่างๆแม้อาจจะยังขาดความละเอียดในเรื่องการจำแนกจำนวนผู้ที่จบตามสาขาวิชาต่างๆ ในแต่ละโรงเรียน แต่คุรุสภาจะต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู เพราะหลายโรงเรียนที่ตนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอย่างที่จังหวัดภูเก็ตโรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าวยังขาดครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่าครูอาจไปรวมกระจุกตัวอยู่ในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดอื่นก็ได้ ดังนั้นหน้าที่ของคุรุสภจะต้องจัดทำฐานข้อมูลครู หรือ บิ๊กดาต้าที่ในขณะนี้เรายังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งอาจส่งผลให้การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคตจะต้องปรับเปลี่ยนมากกว่านี้ ทั้งนี้อยากให้คุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำงานเชื่อมโยงในการวางฐานข้อมูลครูให้มากกว่านี้ เพราะในบริบทความเป็นจริงจะต้องลงสำรวจโรงเรียนตามพื้นที่ถึงจะทราบถึงปัญหาและข้อมูลต่างๆมากขึ้น
 


วันนี้่...คุยกันสบายๆ ตามประสา "โควิดรักโลก" ละกัน! เมื่อวาน (๒๒ ม.ค.๖๔) รัฐบาลออนไลน์ข่าว "ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา"

ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"