นกแอร์ บุกคมนาคมยื่น7ข้อขอรัฐหนุนเปิดเส้นทางบินดอนเมือง-เบตง


เพิ่มเพื่อน    

 

3 ธ.ค. 2563 นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้คณะทำงานเป็นผู้แทนประชุมกับหน่วยงานกรมท่าอากาศยาน (ทย.) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และผู้บริหารสายการบินนกแอร์ ถึงความคืบหน้าการเปิดเส้นทางบิน ดอนเมือง-เบตง โดยสายการบินนกแอร์ได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณาเปิดเส้นทางบินดอนเมือง-เบตง เพื่อบรรเทาภาระด้านต้นทุนในการปฏิบัติการบิน 7 ข้อ

ทั้งนี้ประกอบด้วย 1. การสนับสนุนด้านความปลอดภัย ข้อมูลที่จำเป็นที่นำไปใช้ในการปฏิบัติการบิน และการฝึกอบรมนักบิน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในสนามบินและบริเวณโดยรอบ2. การสนับสนุนด้านการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการค้า และการท่องเที่ยว รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระยะเริ่มต้นของการเปิดเส้นทางบิน

3. การสนับสนุนด้านการรับประกันจำนวนผู้โดยสารบัตรโดยสารและที่นั่งในการทำ Block seat (Hard block) ในระยะแรกไม่น้อยกว่า 75% หรือคิดเป็น 64 ที่นั่ง เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติการบิน และในระยะถัดไปอัตรา 60%หรือคิดเป็น 52 ที่นั่ง4. การสนับสนุน โดยยกเว้นคำธรรมเนียมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลา 3 ปี 5. การสนับสนุนส่วนลดค่าบริการภาคพื้น (Ground Handling Charge) จากผู้ประกอบการในพื้นที่ 6. การสนับสนุนการบริการเติมน้ำมันอากาศยานที่สนามบินเบตง และ7. การสนับสนุนส่วนลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลและอื่นๆ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มีการรับข้อเสนอต่างๆ เพื่อนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนวทางการช่วยเหลือในด้านการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านการค้า โดยจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หอการค้าจังหวัด การท่องเที่ยว ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)เข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไปเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน

สำหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมนั้นเป็นเรื่องนโยบายและเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงขอให้นกแอร์ได้เตรียมรายละเอียดข้อมูลเหตุผลพื้นฐานเพื่อนำเรียนต่อไป ส่วนการสนับสนุนการบริการเติมน้ำมันอากาศยานที่สนามบินเบตง ขณะนี้กรมท่าอากาศยานได้เจรจากับ ปตท.แล้ว โดย ปตท.พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ ขณะการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะมีการหารือกับกรมสรรพสามิตต่อไป


พลัม-จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ Chutathut Laothamatas ตอนนี้ เรือนจำไม่อนุญาตให้เยี่ยม เพราะลุงกำนันและพี่ๆ ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกัน covid นะคะ ให้พบได้เฉพาะทนาย

เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่