'ผบ.ทบ.'แสดงตนเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

09 ธ.ค.2563 -  เมื่อเวลา 09.00 น. พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 137 ตอนพิเศษ 287 ง เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ได้เข้าแสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) แล้ว
 


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"