ผงะ!ศบค.เผยพบผู้ป่วยโควิดใหม่25รายในสถานที่กักกันรัฐ


เพิ่มเพื่อน    

9 ธ.ค.2563 -  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 25 ราย ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทั้งหมด ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,151 ราย ยอดหายป่วยสะสม 3,880 ราย มีผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 211 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 60 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ มาจากรัสเซีย 1 ราย สวิตเซอร์แลนด์ 6 ราย สวีเดน 1 ราย สิงคโปร์ 1 ราย ตุรกี 2 ราย สหรัฐอเมริกา 2 ราย เกาหลีใต้ 3 ราย เมียนมา 7 ราย และคูเวต 2 ราย ส่วนสถานการณ์โลกยอดผู้ติดเชื้อรวม 68,561,810 ราย รักษาหายแล้ว 47,458,243 ราย เสียชีวิต 1,562,895ราย
 


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา