อาชีวะอาสา นำทีม Fix it Center ภาคใต้ ช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด


เพิ่มเพื่อน    

9 ธ.ค.63-นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เฝ้าระวังและลงพื้นที่ที่ได้รับความหายและออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหลังภาวะน้ำลด ภายใต้โครงการ Fix it Center (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนนั้น สอศ. จึงได้ชุด Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ฟื้นฟูหลังน้ำลด) ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหลังภาวะน้ำลด โดยได้มอบหมายให้ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินการ นำกำลังครูและนักศึกษาออกไปช่วยเหลือประชาชน รวมถึงอาคาร บ้านเรือน สถานศึกษาที่ได้รับความเสียหาย เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งกำหนดการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จำนวน 79 ศูนย์ ใน 22 อำเภอ ที่ได้รับความเสียหาย โดยแบ่งการลงพื้นที่ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2563 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2563

“ในการจัดศูนย์ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ฟื้นฟูหลังน้ำลด) ครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา และคณะครู ที่มีจิตอาสาจากสถานศึกษา สังกัด สอศ.ในภาคใต้ 14 จังหวัด จำนวน 33 วิทยาลัย ลงพื้นที่ให้บริการช่วยเหลือประชาชน โดยซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ การซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และนอกเหนือจากจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว สอศ. จะลงพื้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรัง เพื่อให้ความช่วยต่อไป”เลขาฯ กอศ.กล่าว
 


ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! อย่าง ๘ แกนนำ กปปส.เข้าคุก

มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'