วธ.แจงไม่ห้ามนำท่ารำไทยไปใช้ในเกม แนะพิจารณาบริบท - ความเหมาะสม


เพิ่มเพื่อน    

 


12 ธ.ค.63-นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  กรณีมีประเด็นข่าวจากทวิตเตอร์ “Kid Puvaphat” ของ นายคิด ภูวพัฒน์ ชนะสกล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมและอีสปอร์ต สภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความกล่าวอ้างว่ากระทรวงวัฒนธรรมห้ามใช้ท่ารำไทยต่างๆ ใส่ประกอบในเกม“Home Sweet Home” เนื่องจากอาจทำให้คนกลัวการรำไทยได้ เพราะเกมดังกล่าวเป็นเกมผี สยองขวัญ ทำให้ผู้ผลิตเกมต้องคิดท่ารำใหม่หมด” รวมถึง นายศรุต ทับลอย Director เกม “Home Sweet Home” ของบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด ได้ออกมาทวิตข้อความไปในทางเดียวกัน ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกสังคมออนไลน์ต่อการดำเนินงานของวธ.  ตนมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทฯ ได้เคยมีการติดต่อขอข้อมูลจากบุคคลหรือ หน่วยงานใด ตนขอเรียนว่า วธ.และคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยส่งเสริมสนับสนุนการนำศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยสอดแทรกในสื่อต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น ละคร เกม แคแร็คเตอร์โฆษณา ฯลฯ จะทำงานลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “Content Thailand” ที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจประเทศ กรณีการนำการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงนาฏศิลป์ไทย  ท่ารำ การแต่งกาย เครื่องดนตรีไทยเหล่านี้ไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ หรือการนำวัฒนธรรมไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม แต่อยากให้ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการคำนึงถึงบริบทและความเหมาะสม โดยวธ. ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ประกอบการและสนับสนุน หากเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสมถูกกาลเทศะ และหากเพื่อการเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รักษา พัฒนาต่อยอด ก็จะควรสนับสนุน ส่งเสริม ที่ผ่านมา วธ.  ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวตลอดมา โดยเฉพาะการนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่ หรือสื่อที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เช่น ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น ละคร เช่น โหมโรง เทริด หัวใจทองคำ 9 ศาสตรา ยักษ์ บุพเพสันนิวาส รามาวตารฯลฯ

ปลัด วธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้ว เบื้องต้นได้รับรายงานจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสื่อภาพยนตร์และเกม ทราบว่าเกมดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาไปแล้วเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา การพิจารณาขณะนั้นก็ไม่ได้มีการสั่งตัดท่ารำแต่อย่างใดและได้ผ่านการอนุญาตจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมไปเรียบร้อยแล้ว 


"สำหรับประเด็น วธ. ห้ามใช้ท่ารำไทยต่างๆ ใส่ประกอบเข้าไปในเกม “Home Sweet Home” อาจเป็นการเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน และปัจจุบันเกม “Home Sweet Home” ได้รับการอนุญาตเผยแพร่จากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน กระทรวงวัฒนธรรมจะเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ร่วมประชุมหารือ และบูรณาการแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเร็วๆ นี้ด้วย" นางยุพากล่าว


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"