ชื่นชม'ไทลื้อศรีดอนชัย'รักษาภาษาถิ่น-ภูมิปัญญาผ้าทอ


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

       วันนี้ - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้นำชุมชนพลัง”บวร” และชาวชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่กระทรวงวัฒนธรรมประกาศให้เป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยผู้นำชุมชนพลัง”บวร” และชาวชุมชนคุณธรรมฯได้ให้การต้อนรับเมื่อวันก่อน

          นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร กล่าวว่า นโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล และผลักดัน      "Soft Power"ไทย โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F ประกอบด้วยอาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย

ปลัด วธ.เยี่ยมชมผ้าทอศรีดอนชัย ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาวไทลื้อ

           

     ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า วธ.ได้ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ล่าสุด ได้ดำเนินการโครงการ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”โดยประกาศ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติและมีผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีความพร้อม 228 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย เป็นหนึ่งใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ที่มีความโดดเด่นเป็นชุมชนชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนาเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ยังคงรักษาภาษาไทลื้อ การแต่งกายด้วยผ้าทอไทลื้อ และวัฒนธรรมประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ดังสโลแกน “เที่ยวศรีดอนชัย เหมือนได้ไปสิบสองปันนา”

              นอกจากนี้ ชุมชนยังมีเสน่ห์วิถีชีวิต พึ่งพาแม่น้ำอิง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม เช่น พิธีบวงสรวงศาลเจ้าบ่อ หรือพิธีเข้ากรรมเจ้าบ่อ พิธีสืบชาตา ประเพณี 12  เดือน โดยเฉพาะประเพณี “จุลกฐินถิ่นไทลื้อศรีดอนชัย” รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ อาทิ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ เฮือนคำแพง บ้านไทลื้อร้อยปี(เฮือนเอื้อยคำ) ศูนย์สตรีผ้าทอศรีดอนชัย ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอไทลื้อบ้านแม่ครูดอกแก้ว ธีระโครต และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

เส้นทางการเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย

 

        นางยุพา กล่าวด้วยว่า วธ.จะขยายผลการพัฒนาต่อยอดงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปสู่อีก 9  สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ จ.แพร่ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ จ.ลำปาง ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี และชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์

     ขณะนี้ วธ. อยู่ระหว่างจัดทำ Mobile Application“ เที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทย” ทั้งในระบบ iOS และ Android ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น ร้านอาหาร สินค้าทางวัฒนธรรม และที่พัก ฯลฯ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการท่องเที่ยวชื่นชมความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เยี่ยมยลเสน่ห์ของวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาต่างๆของชุมชน ตลอดทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศพร้อมจัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดทั้ง  76 จังหวัดด้วย

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"