ภูเก็ตเปิดเวทีดีเบตหาเสียงชิงเก้าอี้ อบจ.ช่วงโค้งสุดท้าย


เพิ่มเพื่อน    

13 ธ.ค.63-เวลา 19.00น. ภาคเอกชนร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนจัดเวทีดีเบตมิติใหม่"เปิดนโยบายชิงใจชาวภูเก็ต ผ่าสนามเลือกตั้งท้องถิ่น"โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบจ.ภูเก็ต  มี ผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเวทีฯจำนวน 3 คน คือ นายเรวัต อารีรอบ ผู้สมัครหมายเลข 2 ทีมภูเก็ตหยัดได้ นายทรงศักดิ์ สวนอักษร ผู้สมัครหมายเลข 4 ทีมภูเก็ตปุ่นเต่  นายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 5   ส่วน ผู้สมัครอีก 2 คน ไม่สามารถเข้าร่วมได้ คือ นายจิรายุส ทรงยศ ผู้สมัครหมายเลข 1 ทีมคนบ้านเรา และ นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ ผู้สมัครหมายเลข 3 คณะก้าวหน้าภูเก็ต  มีชาวภูเก็ตเข้าร่วมประมาณ 100 คนท่ามกลางฝนตกปรอยๆ   ณ สนามชัยภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

การเปิดเวทีดีเบตครั้งนี้ ผู้สมัครนายกอบจ.ภูเก็ตที่เข้าร่วมได้แสดงวิสัยทัศน์ตอบคำถามพิธีกรในประเด็นแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากโควิด-19, แนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาโดยเร็ว  ,นโยบายการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ,การพัฒนาศักยภาพเยาวชนภูเก็ตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ,การแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในภูเก็ต และการแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาการบริการรถสาธารณะที่มีราคาแพง  ซึ่ง บรรยากาศการเปิดเวทีดีเบตฯครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

สำหรับนโยบายผู้สมัครนายกอบจ.ภูเก็ต หมายเลข 1. นายจิรายุส ทรงยศ ทีมคนบ้านเรา คือ ผลักดันภูเก็ตเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ,ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง 24 ชั่วโมง ,จัดเทศกาลดนตรีนานาชาติ ,โรงเรียนกีฬานานาชาติแห่งแรกในภูเก็ต ,แอปพลิเคชั่นรถโพถ้อง หมายเลข 2.นายเรวัต อารีรอบ ทีมภูเก็ตหยัดได้ คือ ส่งเสริมภูเก็ตเป็น  E-Sports Hub ,สร้างลานกีฬา  Xtreme Park ,ผลักดันภูเก็ตเป็นสนามแข่งกีฬาระดับโลก,สร้างศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ หมายเลข 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ คณะก้าวหน้าภูเก็ต คือ บริหาร อบจ.ด้วยเทคโนโลยีBig Data ,ส่งเสริมธุรกิจ Start Up ด้านเทคโนโลยี,เปลี่ยนตึกร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้,สร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุ ,แอปพลิเคชั่นตรวจสอบตำแหน่งรถโพถ้อง หมายเลข 4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร ทีมภูเก็ตปุ่นเต่  คือ พัฒนา รพ.อบจ.ให้เป็นOne Stop Service ,เพิ่มศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง,,ขยายศูนย์ฟอกไต ,เปลี่ยนขยะเป็นสินทรัพย์,ผลักดันภูเก็ตเมืองปกครองตนเอง หมายเลข 5 นายปัญญา ไกรทัศน์ คือ ตั้งคาสิโนในสนามบิน,ใข้สะพานหินเป็นศูนย์พัฒนาอาชีพ ,สร้างแปลงเกษตรในโรงเรียน อบจ.,สร้างเคเบิลคาร์เชื่อมเขาโต๊ะแซะ-เขารัง,ชวนต่างชาติใช้ภูเก็ตเป็นโลเคชั่นถ่ายหนัง-โฆษณา

ด้านว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต   ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ โดยขอเชิญชวนชาวภูเก็ตใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น. ในเขตเลือกตั้ง 3 อำเภอ ประกอบด้วย  อ.เมือง 15 เขต อ.ถลาง 6 เขต อ.กะทู้ 3 เขต รวมหน่วยเลือกตั้งจำนวน 494 หน่วย คาดว่า จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70  ส่วนผลการนับคะแนนคาดว่าสามารถทราบผลได้ประมาณเวลา 20.00น.ในวันเดียวกัน 


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'