ทล.ลุยขยายถนน4เลนสายเชียงใหม่ – เชียงราย


เพิ่มเพื่อน    


14 ธ.ค.63 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)เปิดเผยว่าสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ – เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ – บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 โดยปรับปรุงและขยายตามแนวทางหลวงเดิมที่มีขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เริ่มต้นก่อสร้างที่ กม.51 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  และสิ้นสุดการก่อสร้างที่ กม.57 ที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ระยะทางยาวประมาณ 6.6 กิโลเมตร (กม.)
 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากทางหลวงสายนี้มีแนวเส้นทางพาดผ่านสภาพภูมิประเทศเป็นแนวเขาสลับกัน มีเส้นทางคดเคี้ยวทำให้การเดินทางไม่สะดวก และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าว โดยมีทั้งหมด 2 ตอน ตอนที่ 1 เริ่มต้นที่ กม.51 (ปางน้ำถุ) ถึง กม.57 อุทยานแห่งชาติขุนแจ เหลือเพียงตอนที่ 2 เริ่มต้นที่ กม.57 อุทยานแห่งชาติขุนแจ ถึง กม.62 (โป่งป่าตอง) 

สำหรับลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ไป – กลับข้างละ 2 ช่องจราจร)โดยปรับปรุงและขยายตามคันทางเดิมจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร มีช่องจราจรพิเศษสำหรับไต่ความลาดชัน ในช่วงที่มีความลาดชันสูงเพิ่มอีกช่องทาง  รวมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  งบประมาณ 238,422,908 บาท
  
อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าว จะช่วยให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  เพิ่มสมรรถนะด้านความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางทั้งในปัจจุบันและอนาคต   กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"