ทล.ลุยขยายถนน4เลนสายเชียงใหม่ – เชียงราย


เพิ่มเพื่อน    


14 ธ.ค.63 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)เปิดเผยว่าสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ – เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ – บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 โดยปรับปรุงและขยายตามแนวทางหลวงเดิมที่มีขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เริ่มต้นก่อสร้างที่ กม.51 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  และสิ้นสุดการก่อสร้างที่ กม.57 ที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ระยะทางยาวประมาณ 6.6 กิโลเมตร (กม.)
 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากทางหลวงสายนี้มีแนวเส้นทางพาดผ่านสภาพภูมิประเทศเป็นแนวเขาสลับกัน มีเส้นทางคดเคี้ยวทำให้การเดินทางไม่สะดวก และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าว โดยมีทั้งหมด 2 ตอน ตอนที่ 1 เริ่มต้นที่ กม.51 (ปางน้ำถุ) ถึง กม.57 อุทยานแห่งชาติขุนแจ เหลือเพียงตอนที่ 2 เริ่มต้นที่ กม.57 อุทยานแห่งชาติขุนแจ ถึง กม.62 (โป่งป่าตอง) 

สำหรับลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ไป – กลับข้างละ 2 ช่องจราจร)โดยปรับปรุงและขยายตามคันทางเดิมจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร มีช่องจราจรพิเศษสำหรับไต่ความลาดชัน ในช่วงที่มีความลาดชันสูงเพิ่มอีกช่องทาง  รวมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  งบประมาณ 238,422,908 บาท
  
อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าว จะช่วยให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  เพิ่มสมรรถนะด้านความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางทั้งในปัจจุบันและอนาคต   กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


เห็น "นพ.บุญ วนาสิน" ประธาน "ธนบุรี  เฮลท์แคร์ กรุ๊ป" ออกโทรทัศน์ช่องเนชั่น เที่ยงวาน (๒๓ มิ.ย.) ฉอดๆ เรื่องจัดหาวัคซีนทางเลือกและเศรษฐกิจแบบเมามัน ใจร้องถามขึ้นมาเองว่า "อีกแล้วหรือ...คุณหมอ เห็นหลบหน้าไปตั้งนาน?"

เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก