ธรรมนัสออกโรง กล่อมม็อบจะนะ ชะลอโครงการ


เพิ่มเพื่อน    

 

ซื้อเวลาได้อีกรอบ! "ธรรมนัส" ออกโรงกล่อมม็อบจะนะหน้าทำเนียบฯ เปิดถนน แลกเอ็มโอยูชะลอโครงการ เขี่ย ศอ.บต.ห้ามเข้ามายุ่มย่าม พร้อมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ชงข้อมูลส่งบิ๊กป้อม ขณะที่เอ็นจีโอซัดนี่หรือถอยคนละก้าว โชว์หราหนังสือเชิญประชุมแก้ไขผังเมืองสงขลา
    เมื่อวันจันทร์ เวลา 10.00 น. นายประสาน หวังรัตนปราณี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทน พล.อ.ประวิตรมาเจรจากับกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่ชุมนุมค้างคืนติดแนวตู้คอนเทนเนอร์บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชฐ หน้าทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการจะนะ เมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต
     โดยนายประสานแจ้งต่อนายสมบูรณ์ คำแหง แกนนำกลุ่มเครือข่ายและมวลชนว่า พล.อ.ประวิตรมอบหมายให้มีการตั้งคณะทำงาน โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงาน และมีนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน เป็นรองประธานคณะทำงาน ทันทีที่ตั้งคณะทำงานชุดนี้ขึ้นมาได้แล้วจะลงพื้นที่  อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอต่างๆ ในการหาทางออกร่วมกัน และพร้อมเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ ด้วย ทั้งนี้จะนำข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดรายงานต่อ พล.อ.ประวิตรเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป นอกจากนี้ จะประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ชะลอการดำเนินการโครงการดังกล่าวเอาไว้ก่อน ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมไว้ใจและสบายใจเพราะเป็นการแก้ปัญหาร่วมกันของทั้ง 2  ฝ่าย
    ขณะที่ตัวแทนผู้ชุมนุมเรียกร้องขอให้นายประสานนำเอกสารมติคณะรัฐมนตรีที่จะให้ชะลอโครงการนี้ รวมถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานมาแสดงเป็นหลักฐานยืนยันกับชาวบ้าน
    ต่อมาเวลา 10.35 น. ร.อ.ธรรมนัสเดินทางมาร่วมพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย พร้อมกล่าวว่าตนได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประวิตรให้มาพูดคุย ซึ่งการหาแนวทางเรื่องนี้จะต้องมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา ในเบื้องต้นจะไม่มีการประชุมเรื่องผังเมืองในวันที่ 15 ธ.ค. เพราะให้ชะลอโครงการดังกล่าวไปก่อน ขณะเดียวกันตอนนี้อยากให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่เนื่องจากกีดขวางการจราจร  
    จากนั้นเวลา 10.47 น. พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาร่วมการเจรจาด้วย ทำให้ในที่สุดผู้ชุมนุมยอมรับแนวทางการดำเนินการดังกล่าวของฝ่ายรัฐบาล และพร้อมหารือภายในกลุ่มเพื่อย้ายจุดชุมนุมไปอยู่ริมถนนพระรามที่ 5 จากนั้นนายประสานได้เชิญแกนนำกลุ่มไปพูดคุยกันต่อที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถึงการแต่งตั้งคณะทำงานมาดำเนินการในเรื่องนี้
    ร.อ.ธรรมนัสระบุด้วยว่า จะต้องมีการชะลอโครงการนี้ไปก่อนจนกว่าจะได้ข้อยุติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะมีหลายเรื่องที่ต้องเริ่มทำการศึกษาใหม่ แต่รายละเอียดคงยังไม่สามารถพูดในตอนนี้ได้ จะต้องให้หน่วยงานต่างๆ  และคณะทำงานพูดคุยกันก่อน   
    ต่อมาเวลา 14.30 น. ร.อ.ธรรมนัสและนายประสาน พร้อมแกนนำผู้ชุมนุมได้เดินมาแจ้งผลการประชุมที่บริเวณ สะพานชมัยมรุเชฐ หน้าทำเนียบรัฐบาล
    โดย ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า พล.อ.ประวิตรได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าปัญหามีความลึกซึ้ง โดยจะแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเสนอให้ พล.อ.ประวิตรลงนามในคำสั่งดังกล่าว และวันที่ 15 ธ.ค. จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงบันทึกข้อตกลงที่มีร่วมกันในวันนี้
    ด้านนายประสานแจ้งบันทึกข้อตกลงที่ลงนามโดย  ร.อ.ธรรมนัสและตัวแทนผู้ชุมนุมให้ผู้ชุมนุมรับทราบ โดยมีเนื้อหาสรุปว่าคณะรัฐมนตรีต้องมีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลาทุกฉบับ และยุติการดำเนินการโครงการดังกล่าว ทั้งการแก้ไขผังเมือง และผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ รวมทั้งรัฐบาลต้องจัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ หรือเอสอีเอ โดยมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและนักวิชาการที่ประชาชนคัดเลือก
    นอกจากนี้ต้องไม่ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งคณะกรรมการผังเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมืองต้องยกเลิกกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ.2559 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
    ทั้งนี้ หลังจากการชี้แจงของตัวแทนฝ่ายรัฐบาล ทำให้ผู้ชุมนุมเกิดความพึงพอใจและพร้อมเปิดเส้นทางจราจรถนนพิษณุโลก และย้ายไปชุมนุมที่ถนนพระรามที่ 5 ด้านข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อรอฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงหรือไม่ โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลแล้ว
    วันเดียวกัน นายบรรจง นะแส โพสต์ข้อความระบุว่า  "นี้หรือครับคือการถอยคนละก้าว" พร้อมแนบหนังสือราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่  มท.0711.6/18205 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการผังเมือง ครั้งที่  2/2563 เรียนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
      ระบุใจความว่า "ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง จะนำเรื่องการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ.2559 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการผังเมือง ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 15 ธ.ค.63 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาด้านการผังเมืองมีข้อซักถามเรื่องการขอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ.2559" โดยลงชื่อ นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง.
   


ศาลไม่อนุญาตให้ประกันแอมมี่ เลยอดเห็นหน้า.... "ส.ส.พรรคก้าวไกล" เอาตำแหน่งมาประกันคนจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ เสียดายจัง!

'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต