‘บิ๊กตู่’ นายกฯ เป็นประธานยกเสาเอกสร้างบ้านใหม่ชุมชนริมคลองเปรมประชากร พร้อมเดินหน้าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปีเพื่อให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัย


เพิ่มเพื่อน    

นายกฯ มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุและใบอนุญาตก่อสร้างบ้านให้แก่ชาวชุมชนวัดรังสิต  ริมคลองเปรมฯ

 

ปทุมธานี / พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานพิธียกเสาเอกสร้างบ้านใหม่ ‘บ้านสวย  คลองใส  วิถีใหม่  ชุมชนริมคลอง’ ที่ชุมชนริมคลองเปรมประชากรอีก  210 หลัง  จากจำนวนทั้งหมด  6,386 หลัง  โดยเริ่มรื้อย้ายชุมชนที่รุกล้ำลำคลองเปรมฯ ตั้งแต่ต้นปี 2563 เพื่อสร้างบ้านใหม่  เปืดพื้นที่พัฒนาคลอง-สร้างเขื่อนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม  และเชื่อมระบบคมนาคมรถ-ราง-เรือ  และพร้อมเดินหน้าตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี

 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคลองทั้งระบบเพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  เริ่มดำเนินการในคลองลาดพร้าวตั้งแต่ปี 2559  เพื่อรื้อย้ายชุมชนหรือสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำคลองและกีดขวางทางระบายน้ำในคลองอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วม  โดยรัฐบาลมอบหมายให้กรุงเทพมหานครสร้างเขื่อนระบายน้ำ (ระยะทางทั้งหมด 45 กิโลเมตร)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ จัดทำแผนงานรองรับด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน  ขณะนี้สร้างบ้านใหม่เสร็จแล้วประมาณ 3,000  หลัง  (จากทั้งหมดประมาณ 7,069 หลัง)

             

ส่วนในคลองเปรมประชากรจะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน  โดยจะมีการรื้อย้ายชุมชนที่รุกล้ำลำคลองซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ  เพื่อก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำโดยกรุงเทพมหานคร  และกรมโยธาธิการและผังเมือง  ระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ 30 กิโลเมตรเศษ (จากเขตกรุงเทพฯ-ปทุมธานี)  และก่อสร้างบ้านใหม่รวม 6,386 หลัง  โดย พอช.สนับสนุนด้านที่อยู่อาศัย  เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม  2563  โดยพลเอกประยุทธ์  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานยกเสาเอกสร้างบ้านชุมชนแรกในคลองเปรมฯ ที่ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร  ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 193 หลัง  โดยมีประชาชนทยอยเข้าอยู่อาศัยแล้ว

 

ชุมชนประชาร่วมใจ 2 สร้างบ้านเสร็จแล้ว 193 หลัง

 

‘บิ๊กตู่’ เป็นประธานยกเสาเอกสร้างบ้านใหม่ในคลองเปรมฯ อีก 210 หลัง

ล่าสุดวันนี้ (17 ธันวาคม) เวลา 14.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกสร้างบ้านใหม่ ‘บ้านสวย คลองใส วิถีใหม่ ชุมชนริมคลอง’ ที่ชุมชนริมคลองเปรมประชากร หมู่ที่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  เพื่อก่อสร้างบ้านเฟสแรกจำนวน  210  หลัง  โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย  นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายไมตรี อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ   มีชาวชุมชนริมคลองเปรมประชากรเข้าร่วมงานประมาณ 600 คน 

 

นายจุติ  ไกรฤกฤษ์  รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กล่าวรายงานว่า  คลองเปรมประชากรเป็นลำคลองสายหลัก 1 ใน 9 คลอง  เริ่มจากกรุงเทพฯ-จ.พระนครศรีอยุธยา  มีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร  โดยรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคลอง  และการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร  จำนวน 38 ชุมชน  รวม6,386 ครอบครัว  เปลี่ยนจากผู้ที่บุกรุกเป็นผู้อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  โดยรัฐบาลมอบให้กระทรวการพัฒนาสังคมฯ  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  ดำเนินการ  โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก  ร่วมกับ 21 หน่วยงาน  8 กระทรวง   โดยกรมธนารักษ์ให้เช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี  เพื่อให้ทุกครัวเรือนอยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  กล่าวมีใจความโดยสรุปว่า  วันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีต่อจากชุมชนประชาร่วมใจ 2 ที่สร้างบ้านเสร็จไปแล้ว 193 หลัง  และต้องช่วยกันดูแลรักษาบ้าน  รักษาชุมชนให้สะอาด ต่อไปจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนริมคลอง  ทำให้ชุมชนมีอาชีพรองรับที่มั่นคง  เช่น  ค้าขาย  ต้องทำอาหารให้อร่อย  พูดจาให้ไพเราะ  ส่วนที่ชุมชนวัดรังสิตสภาพเดิมอยู่กันแน่นขนัด  เพราะอยู่กันมานาน  สภาพแวดล้อมไม่ดี  มีกลิ่นน้ำเน่า  เป็นคลองประวัติศาสตร์ที่ขุดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5  เพื่อใช้เดินทางทางเรือ 

 

“ชุมชนวัดรังสิตทำเรื่องที่อยู่อาศัยริมคลองเป็นชุมชนที่สอง  ส่วนชุมชนอื่นๆ ก็ต้องรีบทำต่อไป  รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุน  เพราะรัฐบาลมีนโยบายให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัย  มีกระทรวงต่างๆ 8 กระทรวงร่วมสนับสนุน  และจะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อไปตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  แต่ประชาชนจะต้องช่วยกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม  ทำบ้านเรือนให้สะอาด  ดูแลคลองให้สวย  น้ำใส   คูคลองสะอาด  กำจัดน้ำเสียตั้งแต่ในครัวเรือน  มีที่ดักไขมันในครัวเรือนก่อนทิ้งลงคลอง”  นายกรัฐมนตรีกล่าว  และว่าโครงการดีๆ แบบนี้จะเกิดขึ้นต่อไปในทุกพื้นที่  และทยอยทำต่อไปทุกๆ 5 ปี  เพราะเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชาติระยะ 20 ปี

 

นายกฯ ผูกผ้าสีพิธีลงเสาเอกสร้างบ้านใหม่

 

ทั้งนี้รัฐบาลมีแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  โดยมอบหมายให้หน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  รับผิดชอบประมาณ 3 ล้านครัวเรือน  แบ่งเป็น 1.การเคหะแห่งชาติ  จัดทำที่อยู่อาศัยในลักษณะเช่า-ซื้อ  ให้แก่ประชาชนทั่วไปประมาณ 2 ล้านครัวเรือน   2.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ จัดทำแผนงานรองรับที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ  เช่น  โครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท  บ้านพอเพียง  ที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว-คลองเปรมประชากร  และคนไร้บ้าน  ประมาณ 1 ล้านครัวเรือน

 

สหกรณ์ฯ บ้านมั่นคงวัดรังสิตเริ่มสร้างบ้านเฟสแรก 210 หลัง

ชุมชนวัดรังสิตที่ลงเสาเอกเพื่อสร้างบ้านใหม่ในวันนี้  เดิมมีสภาพเป็นชุมชนแออัด  ตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชากร  อยู่ติดถนนเอกทักษิณ  บริเวณทางเข้าเมืองเอกรังสิต  ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  สภาพบุกรุกพื้นที่ริมคลองซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ  ดูแลโดยกรมธนารักษ์  เมื่อทางรัฐบาลมีโครงการที่จะพัฒนาคลองเปรมประชากรทั้งระบบ  ชาวชุมชนจึงพร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการเพื่อจะได้อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และได้งบประมาณ  สินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยจาก พอช.  โดยชาวชุมชนหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 5 ได้ร่วมกันจดทะเบียนเป็น ‘สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด’ เพื่อบริหารโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย  มีสมาชิกจำนวน 485 ครัวเรือน  โดยสหกรณ์ฯ ได้เช่าที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์  ขนาดเนื้อที่ 22 ไร่  3 งานเศษ  อัตราค่าเช่าตารางวาละ 2.25 บาทต่อเดือน  ระยะเวลาการเช่า 30  ปี

 

นายจุติ  ไกรฤกษ์  รวม.กระทรวงการพฒนาสังคม (นั่งกลาง) กับผู้บริหารกระทรวง  / พอช. และแกนนำชุมชน

 

ขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ พอช. ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ  รวมทั้งสิ้น 117,830,531 บาท  แยกเป็น  งบอุดหนุนสาธารณูปโภค  รวม 17.2 ล้านบาทเศษ  งบอุดหนุนและช่วยเหลือสร้างบ้าน  33.3 ล้านบาทเศษ (ประมาณครัวเรือนละ 97,000 บาท) จำนวนบ้านที่จะสร้าง 210 หลัง  งบสินเชื่อเพื่อก่อสร้างบ้าน  รวม 63.7 ล้านบาทเศษ

 

ส่วนรูปแบบบ้านที่สร้างใหม่เป็นบ้านแถว 1 ชั้น  ขนาด 4 X 7 ตารางเมตร  ราคา  290,000 บาท/หลัง (10 หลัง) ผ่อนชำระเดือนละ 1,493 บาท  และบ้านแถว 2 ชั้น ขนาด 4 X 7 ตารางเมตร  (200 หลัง) ราคา  465,000 บาท  ผ่อนชำระเดือนละ 2,579 บาท  ระยะเวลาผ่อน 20 ปี

 

ทั้งนี้การก่อสร้างบ้านเฟสแรก 210 หลังจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนธันวาคมนี้  ตามแผนงานการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2564  หลังจากนั้นจะก่อสร้างบ้านในส่วนที่เหลือต่อไป

 

ส่วนการก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำในคลองเปรมประชากร  กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนช่วงแรก  เริ่มจากคลองบ้านใหม่ไปยังหมู่บ้านแกรนด์คาแนล  เขตดอนเมือง  ระยะทาง  581 เมตรเสร็จแล้ว  ส่วนที่เหลือทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปทุมธานี  ระยะทางประมาณ  29 กิโลเมตรจะเริ่มดำเนินในปี 2564 เป็นต้นไป

 

แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรตามแนวทางบ้านมั่นคง

การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร  ในเขตจตุจักร  หลักสี่  และในเขตจังหวัดปทุมธานี  รวมทั้งหมด 38 ชุมชน  จำนวน 6,386  ครอบครัว  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลอง และการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยมีกรอบการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ 1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของเมือง อาทิเช่น การสร้างเขื่อนริมคลองและระบบรวบรวมน้ำเสีย 2. ด้านการพัฒนาชุมชนริมคลอง ซึ่งมีเป้าหมายที่การพัฒนาที่อยู่อาศัยของทุกครัวเรือนที่อยู่ริมคลอง โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ พอช. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบดำเนินการ

 3. ด้านการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และ 4.ด้านกฏหมายและการขับเคลื่อนงานโดยในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรมีกลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานคร 3 เขต คือ ดอนเมือง หลักสี่ และจตุจักร จำนวน 32 ชุมชน และพื้นที่เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 6 หมู่  ระยะความยาวคลองประมาณ 17 กิโลเมตร จากความยาวทั้งหมด 50.8 กิโลเมตร  จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 6,386 ครัวเรือน

 

 

พอช. ได้กำหนดแผนดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัย 4 ปี ตั้งแต่ปี 2562 – 2565 โดยใช้รูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง ลักษณะเดียวกันกับการดำเนินโครงการที่คลองลาดพร้าว ซึ่งให้ชุมชนเป็นแกนหลักใน
การดำเนินโครงการ เริ่มจากการจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์และจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เพื่อเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์มีการออกแบบและวางผังร่วมกันทั้งชุมชนเพื่อขออนุญาตปลูกสร้างบ้านใหม่จากกรมธนารักษ์และท้องถิ่น เพื่อให้บ้านใหม่ที่จะสร้างขึ้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการอยู่อาศัย เปลี่ยนแปลงจากผู้บุกรุกมาเป็นผู้อยู่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย และช่วยให้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของคลองเปรมประชากรคลองเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

 

ในการดำเนินการพัฒนาชุมชนริมคลองระยะต่อไป ในช่วงต้นปี 2564 พอช.มีแผนดำเนินการในอีกหลายชุมชนในเขตจตุจักร เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง โดยเป็นการรื้อย้ายบ้านเดิมและสร้างบ้านมั่นคงใหม่  พร้อมกับการก่อสร้างเขื่อนของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร  คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการในช่วงปี 2564 – 2565 โดยเมื่อครบระยะเวลาตามแผนโครงการ  ประชาชนริมคลองตลอดระยะทาง 17 กิโลเมตร  จะมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีบ้านที่สวยงาม สภาพแวดล้อมที่ดี และมีคลองที่สามารถระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้สะดวกมากขึ้นจากการเชื่อมต่อระบบรถ ราง เรือ เปลี่ยนจากชุมชนริมคลองเดิมที่สภาพไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยและพัฒนามาเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  มีสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

                                                                      


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"