วธ.จัดงานวันเด็ก ชวนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย


   

เด็กๆ จะได้ลองเล่นการละเล่นแบบไทยๆ ในวันเด็ก

ในทุกๆ ต้นปี หลังผ่านการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ก็ถึงคิววันแห่งความสนุกสนานของเด็กๆ อย่าง "วันเด็กแห่งชาติ” ที่ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปี ซึ่งในปี 2561 นี้ วันเด็กตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กเอาไว้ว่า “รู้คิดรู้ เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เพื่อต้องการสื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ ความสนุกสนานแก่เด็กๆ

และในปีนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้เตรียมกิจกรรมเอาไว้หลายอย่างแก่เด็กๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการอนุรักษ์ความเป็นไทยในทุกด้าน ทั้งคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นแบบไทย การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นไทย และการฝึกทักษะความรู้ด้านต่างๆ อีกมากมาย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เผยว่า ปีนี้เหมือนกับทุกๆ ปีที่จัดให้มีการจัดงานวันเด็กขึ้น หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับเด็กๆ อย่างที่เรารู้ดีว่าพวกเขาคืออนาคตของชาติที่ผู้ใหญ่ควรจะปลูกฝังแต่สิ่งที่ดีให้ การให้ความสำคัญกับการจัดงานวันเด็กก็เพื่อที่อย่างน้อยเด็กๆ จะได้รู้บทบาทของตนเองว่าการเป็นเด็กจะต้องมีหน้าที่อะไร  อย่างเด็กบางคนที่มีโอกาสได้เรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์ ได้เรียนร้องเพลง ได้ลองเล่นการละเล่นแบบไทยๆ จากการสอนของผู้ใหญ่ นั่นแสดงว่าเขาคือผู้ที่มีบทบาทในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย เพราะฉะนั้นธีมการจัดงานวันเด็กในปีนี้ ทาง วธ.ได้เน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้หลักการทรงงานของในหลวง ร.9 ผู้มีพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยที่เป็นประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ ทั้งยังเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รมว.วธ.ให้รายละเอียดกิจกรรมว่า วธ.จะจัดงานวันเด็กร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ใน 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ ที่แรกที่ทำเนียบรัฐบาล ทางกรมศิลปากรมีการจัดนิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4.0 ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา มรดกวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรมโดยรวม ในยุค 4.0 และสาธิตวิธีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับงานด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วยแอปพลิเคชัน “Smart Museum” และ “ศิลปากร ออนไลน์” พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง “Virtual Museum” ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล Fine Arts Digital Center ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ระบบภูมิสารสนเทศมรดกวัฒนธรรม GIS ระบบบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์และวารสาร และเกมรามเกียรติ์ ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือในการกักเก็บข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ต่างๆ แล้วก็จะมีกิจกรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้นำการแสดงของคณะเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติด้านการเต้นจากการแข่งขัน “4th Thailand Dance Grand Prix” ไปร่วมแสดงบนเวทีด้วย

ส่วนอีกสถานที่คือ ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) วธ.จะมีกิจกรรมวาดภาพเหมือน นักประดิษฐ์ตัวน้อย ต่อบล็อกกล่องสี่เหลี่ยมเป็นเรื่องราวของพระมหาชนก ระบายสีปูนปลาสเตอร์ กิจกรรมตอบคำถาม และกิจกรรมให้เด็กได้มารู้จักกับกระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนแห่งที่สามจัดที่กระทรวงวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและลานกิจกรรมกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และกิจกรรมตามรอยพระราชา 9 ฐาน อาทิ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานความเพียร เป็นต้น

พื้นที่ของสำนักงานปลัด กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมนันทนาการ เก้าอี้ดนตรี งานบ้านแสนสนุกและปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ และกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเกมธรรมะ และก็จะมีทางกรมศิลปากรนำกิจกรรมต่อบล็อกกล่อง 4 เหลี่ยม เรื่องพระมหาชนกในเรื่องความเพียร คติสอนใจของไทย คำคมสุภาษิต และรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ มาไว้ที่นี่ด้วย เป็นต้น

ส่วนทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีกิจกรรมฝึกทักษะด้านศิลปะโดยวาดภาพเหมือน ระบายสีปูนปลาสเตอร์ และโบโซ่เป่าลูกโป่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดการแสดงบนเวทีลักษณาวานร กิจกรรมฝึกและประกวดมารยาทไทย กิจกรรมวาดภาพและวรรณคดีไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมนักประดิษฐ์น้อย กระปุกออมสินและของเล่นพื้นบ้าน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีกิจกรรมเขียนปณิธานความดีหน้าที่เด็กไทย และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีกิจกรรมรถฉายหนัง
            ขณะเดียวกัน หน่วยงานต่างๆ ของ วธ.ก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กในสถานที่ของตนเองด้วย อย่างที่หอศิลป์ร่วมสมัยที่ราชดำเนิน มีกิจกรรมให้เด็กๆ ทำปกสมุดทำมือ ผ้ามัดย้อม และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนภายในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดงานหัวข้อ
“ข้าว : อาหารหลักอาเซียน” มีกิจกรรมทำขนมจากข้าว ได้แก่ ขนมข้าวตู ข้าวตัง และงานประดิษฐ์ “เข็มกลัดและมาลัยข้าวตอก” รวมทั้งชมการแสดงทางวัฒนธรรมให้เด็กๆ ได้รู้คุณค่าของข้าวว่าสามารถนำมาแปรรูปได้ ทั้งเป็นอาหารคาวหวาน เครื่องดื่ม ส่วนหออัครศิลปิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ ลำตัดคณะหวังเต๊ะ โปงลาง การแสดงดนตรี ละครวรรณคดีไทย และกิจกรรมด้านศิลปะ เช่น การทำภาพพิมพ์ วาดภาพระบายสีบนถุงผ้า เป็นต้น และที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในส่วนของภูมิภาค 76 จังหวัด ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของ วธ. จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันเด็กในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 39 แห่ง อุทยานประวัติศาสตร์ 5 แห่ง หอสมุดแห่งชาติ 9 แห่ง และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2 แห่ง และวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง จัดกิจกรรมเน้นให้ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมเช่นกัน

"อยากเชิญชวนทุกคนให้พาเด็กๆ มาร่วมสนุกไปกับกิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้น เพื่อที่จะฝึกพัฒนาการของเด็กๆ ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ใหญ่ที่น่าภาคภูมิใจในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมไทยนั้นคือสิ่งสำคัญที่เราควรจะปลูกฝังให้เด็กๆ ได้รู้จักและสืบทอด พัฒนาต่อไปไม่หายสูญหายตายจาก" รมว.วธ.กล่าว.

เล่นเกมวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่

เกมต่อบล็อกกล่องสี่เหลี่ยมเรื่องความเพียรในพระมหาชนก

เด็กจะได้ทำความรู้จักกับประโยชน์ของข้าวที่สามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่าง

ทดลองทำสมุดทำมือด้วยตนเอง


ทีม "หมูป่า".............ถึงไม่ใช่ทีมแข่ง "บอลโลก" ที่รัสเซียแต่นาทีนี้ ต้องบอกว่า เป็น "ทีมฟุตบอลเยาวชน" ที่คนไทยทั้งประเทศ หรือคนทั้งโลก ลุ้นด้วยใจระทึกที่สุด

'ปฏิรูปวัดก่อนปฏิรูปเมือง'
หัวหน้าพรรค 'เพื่อไทย' ตัวจริง
ถอดรหัสเลือกตั้ง "ต้นปี ๖๒"
'ใครหัวหน้า' สำคัญกว่าถูกดูด    
แอมเนสตี้ที่ 'สังคมไม่ต้องการ'
อีกก้าวของ 'นายกฯ เผด็จการ'