ดร.อานนท์ แซะศักดินาซดไวน์ ไพร่ไปม็อบปลดแอก


เพิ่มเพื่อน    

19 ธ.ค.63 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์รูปภาพ นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ นพ.เหวง โตจิราการ และนายสุธรรม แสงประทุม พร้อมข้อความประกอบว่า "ศักดินาดื่มไวน์ ไพร่ไปม็อบปลดแอก"


วันนี้ "๑๓ เมษายน" เป็นวัน "มหาสงกรานต์" เรารู้ แบบชินว่า..... ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่สากล ส่วน ๑๓ เมษายน วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย

หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem