กกต.พอใจภาพรวมเลือกตั้ง อบจ.ทั่วปท.ฟุ้งเรื่องร้องเรียนน้อยกว่าครั้งก่อน


เพิ่มเพื่อน    

20 ธ.ค.63-ที่สำนักงาน​คณะกรรมการ​การ​เลือกตั้ง​ (กกต.) ​พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. สรุปภาพรวมการเลือกตั้ง​นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศว่า พอใจภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนายกและส.อบจ. โดยจากรายงานไม่มีจังหวัดใดที่มีปัญหา มีที่จ.สมุทรสาครที่พบผู้มาใช้สิทธิอาจจะเบาบางไปบ้างเท่านั้น และขณะนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งอยู่ระหว่างการนับคะแนนซึ่งจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยที่เหลือราว 600 คน การนับคะแนนจะเสร็จสิ้นและกรรมการประจำหน่วยสามารถติดประกาศผลคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้งได้ ก่อนที่จะมีการส่งผลคะแนนมารวมที่จังหวัดซึ่งจะมีการติดป้ายเพื่อประกาศผู้ได้รับคะแนนสูงสุดอย่างไม่เป็นทางการ คาดว่าทุกจังหวัดจะทราบผลได้ไม่เกิน 24.00 น.สำหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่กกต.ตั้งเป้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70คาดว่าจะทราบในวันที่ 21ธ.ค.​ว่าจะถึงหรือไม่

ส่วนการประกาศรับรองผล ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น กำหนดว่าหากการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.สามารถประกาศรับรองผลได้ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หากพบว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านก็ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในไม่เกิน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง  อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าพบการฉีกบัตรเลือกตั้งใน 8 จังหวัด คือ ปทุมธานี พัทลุง ราชบุรี สงขลา อุตรดิตถ์ บึงกาฬ อุดรธานี และอุบลราชธานี ซึ่งมีในบางจังหวัดคาดว่าเป็นการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี ที่เข้าใจว่าเมื่อกาบัตรแล้วต้องฉีกส่วนที่กาไปหย่อนในหีบบัตร

สำหรับสถิติที่ประชาชนใช้บริการสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งอบจ.ผ่านแฟนเพจ สำนักงานกกต.จำนวน 266 ครั้ง และช่องทางสายด่วน 1444  ระหว่างวันที่ 1 -20 ธ.ค. จำนวน 9,318 ครั้ง  ส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง  ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องทำอย่างไร หย่อนบัตรผิดหีบทำอย่างไร และถ้าลืมบัตรประชาชนทำอย่างไร ทำไมใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.ไม่ได้  

ถามว่าการมาใช้สิทธิน้อยจะมีผลต่อการรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่ เลขาธิการกกต. กล่าวว่า ไม่น่าจะเกี่ยว กรณีจะมีผลต้องเป็นเป็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียว กฎหมายกำหนดให้ต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ทั้งนี้ในเรื่องการร้องเรียนล่าสุดกกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 140 เรื่อง มีทั้งที่รับเป็นคำร้องคัดค้านแล้วและที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ  ซึ่งจำนวนเรื่องร้องเรียน140 เรื่องถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งอบจ.ที่ผ่านมา แต่อาจจะมีเพิ่มเติมในภายหลังได้


เทคโนโลยี "ไอที" เปลี่ยนสังคมโลก การจะเปลี่ยนให้ได้ผล มันก็ต้องรื้อ-ทุบทิ้ง-ทำลาย "สิ่งเดิม" แล้วสร้าง "สิ่งใหม่" อย่างที่เรียก "ดิสรัปต์"

๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?