'ดร.นิว'ชี้ประชาธิปไตยจอมปลอมของคณะราษฎรใกล้อวสาน


เพิ่มเพื่อน    

27 ธ.ค.63-ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ "ดร.นิว" นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เรื่อง "ประชาธิปไตยจอมปลอมของคณะราษฎรที่ใกล้อวสาน" ระบุว่า 26 ธันวาคม 2563 ประวัติศาสตร์ต้องจารึก...พลโท สรภฎ นิรันดร ทายาทของขุนนิรันดรชัยหนึ่งในคณะราษฎรผู้เป็นคนสนิทของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ออกมาแถลงสำนึกผิดแทนบิดาผู้ล่วงลับ ที่ได้กระทำการมิบังควรต่อทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาเป็นของตนเองโดยมิชอบ ซึ่งในตอนท้าย ทายาทตัวจริงของคณะราษฎร ได้กล่าวว่า “ผมก็ได้แต่มีความเห็นว่า มีเหตุผลสมควรอย่างยิ่งที่คุณพ่อสำนึกผิด เพราะว่าคุณพ่อเป็นหนึ่งในคณะราษฏร คุณพ่อได้ทำอะไรไว้หลายประการที่ไม่ถูกต้อง และบั้นปลายเมื่อท่านสำนึกผิด และจะขอพระราชทานอภัยโทษ ท่านไม่มีโอกาสแล้ว เพราะท่านเป็นอัมพาต พูดก็ไม่ค่อยจะได้ ได้แต่นอนร้องไห้ ผมเห็นกะตา แล้วคุณพ่อก็พูดกับคุณแม่บอกว่า ที่ท่านเป็นอย่างนี้ เพราะท่านเสียน้ำพิพัฒน์สัตยา แล้วท่านทำสิ่งที่ไม่บังควรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งรายละเอียดเรื่องเหล่านี้ผมไม่สามารถจะเรียนให้ทราบได้”

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันเนื้อแท้ของคณะราษฎรที่เป็นเผด็จการ ปล้นพระราชอำนาจและคลังหลวง ยึดอำนาจอธิปไตยปวงชนไปเป็นของคนส่วนน้อย ถือลัทธิรัฐธรรมนูญ สร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาหลอกลวงประชาชน โดยไม่ได้สร้างประชาธิปไตยให้กับประชาชน ไม่เคยทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชน เป็นสาเหตุที่แท้จริงที่อำนาจอธิปไตยไม่เคยมาถึงมือของประชาชนนับตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรอุบาทว์แห่งประชาธิปไตยจอมปลอม และความขัดแย้งแตกแยกของประเทศไทยที่ดำเนินเรื่อยมาถึงในปัจจุบัน

ลัทธิรัฐธรรมนูญต่างหากที่กลัวการสร้างประชาธิปไตย เพราะลัทธิรัฐธรรมนูญรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไปถึงขีดสุด เกิดราชประชาสมาสัยขึ้นอย่างสมบูรณ์ ประชาธิปไตยหรืออำนาจอธิปไตยปวงชนก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง และจะไม่เป็นจริงเพียงแค่ในกระดาษอีกต่อไป นำไปสู่จุดจบของลัทธิรัฐธรรมนูญและวงจรอุบาท์ของคณะราษฎรอันยาวนานกว่า 88 ปี

เป็นเหตุผลว่าทำไมคณะราษฎรตลอดจนทายาททางความคิดที่ต่างก็ถือลัทธิรัฐธรรมนูญ จึงต้องบั่นทอนและทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อีกทั้งพยายามทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เหินห่างจากประชาชน เพราะลัทธิรัฐธรรมนูญกลัวสถาบันพระมหากษัตริย์จะช่วยสร้างประชาธิปไตยให้กับประชาชน ในเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันประชาธิปไตยโดยเนื้อแท้ ถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นผู้วางรากฐานของชาติและระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้น มีคุณงามความดีมากมายต่ออาณาราษฎรปรากฏอย่างเด่นชัดตลอดมา 

เมื่อใดก็ตามที่สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่กับประชาชนโดยสมบูรณ์ เมื่อนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นกำลังของประชาชนในการสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง หนทางในการสร้างประชาธิปไตยจึงไม่ใช่การละเมิดหรือทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างที่เขาหลอกลวง หากแต่เป็นการฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเปิดทางในการนำประวัติศาสตร์ที่ถูกคณะราษฎรปล้นไปกลับคืนมา ประวัติศาสตร์ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยสร้างประชาธิปไตยให้กับประชาชนจนเสร็จสมบูรณ์
 


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'