น้อมรำลึกวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

      วันนี้ -  นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตฝั่งธนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน 

       กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านหน้าอาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ตลอดจนทรงกอบกู้เอกราช สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมือง เป็นอเนกประการสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน

        สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดิมชื่อ "สิน" ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2277 บิดาเป็นชาวจีนชื่อ "ไหฮอง" มารดาชื่อ "นกเอี้ยง" ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมัยกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการศึกเป็นอย่างยิ่ง ฉลาดเลิศ มีความมานะ อดทน กล้าหาญ จึงเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่สำคัญๆ ตามลำดับ คือ เป็นพระยาตาก เจ้าเมืองตาก ได้เลื่อนเป็นพระยาวชิรปราการ สำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชร ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ แต่ยังมิทันได้ไปปกครองเมือง พม่าก็ยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา จึงอยู่ช่วยราชการในเมืองหลวง ทรงบัญชาการสู้รบกับพม่าอย่างเข้มแข็ง จนพม่าต้องล่าถอยกลับไปหลายคลา

       หลังจากนั้น 6 เดือน พม่าได้ยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาอีก พระยาวชิรปราการคิดว่าครั้งนี้กรุงศรีอยุธยาคงไม่พันเงื้อมมือพม่าเป็นแน่แท้ เนื่องจากบ้านเมืองระส่ำระสาย ไพร่พลอิดโรย ขาดเสบียงอาหาร และขาดศาสตราวุธ ประกอบกับขาดการประสานงานที่ดีระหว่างแม่ทัพ นายกอง และในที่สุดก็เสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2310 สำหรับพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ที่ทำให้พระองค์ได้รับสมัญญาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือ พระราชกรณียกิจการกอบกู้เอกราช พระองค์ทรงใช้เวลา 5 เดือนเศษ ในการรวบรวมไพร่พล ทรงยกทัพไปต่อสู้กับพม่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ ค่ายโพธิ์สามตัน ธนบุรี และได้รับชัยชนะในที่สุด เป็นการกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยกลับคืนมา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2310
        หลังจากเสียกรุงแก่พม่าเพียง 7 เดือน พระองค์ทรงปราบดาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ ณ วันพุธ เดือนอ้าย แรม 4 ค่ำ จ.ศ. 1129 ปีชวด ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2310 ทรงพระนามว่า พระศรีสรรเพชญ์ หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่เรียกขานกันทั่วไปตามพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เนื่องจากได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 พระชนมายุได้ 48 พรรษา รวมระยะเวลาทรงครองราชย์ 15 ปี


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"