เอาแล้ว! ปปช. เตรียมฟัน 'ช่อ พรรณิการ์' ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมโพสต์เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน


เพิ่มเพื่อน    

29 ธ.ค.63 - เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานความคืบหน้า กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการไต่สวนกรณีกล่าวหา น.ส.พรรณิการ์ วานิช เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกอดีตพรรคอนาคตใหม่ กระทำความผิดจริยธรรมร้ายแรง ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 โดยข้อ 3 วรรคห้า มีผลบังคับใช้กับ ส.ส. ด้วย กรณีถูกกล่าวหาว่าโพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊กที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมิบังควรหรือไม่

ความคืบหน้าล่าสุดกรณีนี้ แหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยสำนักข่าวอิศราว่า ขณะนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และในเร็วๆนี้ จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ น.ส.พรรณิการ์ ต่อไป 

แหล่งข่าว ระบุว่า สาเหตุที่ทำให้ น.ส.พรรณิการ์ ถูกไต่สวนเรื่องนี้ มาจากการโพสต์ภาพในช่วงที่ใส่ชุดครุยรับปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับเพื่อน ๆ โดยมีเพื่อนรายหนึ่งชี้นิ้วไปที่พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 พร้อมกับเบ้ปาก ขณะที่ น.ส.พรรณิการ์ โพสต์ข้อความว่า “ภาพนี้ไม่ควรมีคำบรรยาย =_=” 

“รัฐธรรมนูญระบุว่า ส.ส.จะต้องให้ความเคารพ และปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่วนมาตรฐานจริยธรรมฯ ระบุไว้เช่นกันว่า ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ การกระทำของ น.ส.พรรณิการ์ ที่มีการโพสต์ภาพและข้อความในลักษณะดังกล่าว อาจเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญ และขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมฯ จึงอาจผิดจริยธรรมร้ายแรงได้” แหล่งข่าว ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 2 พระมหากษัตริย์ มาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้

ส่วนมาตรฐานจริยธรรมฯ หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ ข้อ 5 ระบุว่า ต้องยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ข้อ 6 ระบุว่า ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ