ตีกลับ'เนตร-ปรเมศวร์' พัวพันคดี'บอส-เมาขับ'


เพิ่มเพื่อน    

    "อรรถพล" จ่อเรียกประชุมคณะกรรมการอัยการนัดพิเศษ ถกปมตีกลับไม่ทูลเกล้าฯ ถวายรายชื่อแต่งตั้งอัยการ 975 ราย หลังสำนักงานองคมนตรีขอความชัดเจน 2 ชื่อ "เนตร-ปรเมศวร์" พันคดีบอส กระทิงแดง-เมาขับ
    เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่  23 ธันวาคม 2563 นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  นร.0508/7419 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการอัยการและอัยการอาวุโส ถึงนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด (อสส.) โดยมีเนื้อหาระบุว่า
    "กราบเรียนอัยการสูงสุด ตามที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการอัยการและอัยการอาวุโสให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ  จำนวน 975 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  ซึ่งในจำนวนดังกล่าวรวมถึง นายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 7) ดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส สำนักงานคดีอาญาพระโขนง (ลำดับที่ 871) ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น
    โดยที่มีกรณีปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่า คณะกรรมการอัยการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยนายเนตร นาคสุข กรณีสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ  อยู่วิทยา ในคดีขับรถยนต์ชนข้าราชการตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี 2555 ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและประชาชนโดยทั่วไป
    ดังนั้น เพื่อให้การนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาในเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการอัยการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรอบคอบ ประกอบกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาว่า เรื่องที่เสนอต้องมีข้อมูลอันเป็นที่ยุติชัดเจนก่อนที่จะส่งเรื่องมา เพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป ตามหนังสือที่อ้างถึง
    ในการนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวว่า ได้มีการพิจารณาอันเป็นที่ยุติที่ชัดเจนแล้วหรือไม่ประการใด ทั้งนี้ ขอได้โปรดแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง พร้อมผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป"
    ต่อมาในวันที่ 24 ธ.ค.63 ได้มีหนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีก 1 เรื่อง ส่งถึงนายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการอัยการและอัยการอาวุโส มีเนื้อหาสรุปว่า "ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง พร้อมผลการพิจารณากรณีนายเนตร นาคสุข สั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ อยู่วิทยา ในคดีขับรถยนต์ชนข้าราชการตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี 2555 ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและประชาชนโดยทั่วไป จึงขอทราบว่ามีการพิจารณาสอบสวนความผิดทางวินัยเป็นที่ยุติชัดเจนแล้วหรือไม่ประการใด
    สำนักงานเลขาธิการฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงานองคมนตรีว่า มีข้อเท็จจริงปรากฏต่อสาธารณะกรณีนายเนตร ผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งอัยการอาวุโสอยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย และนายปรเมศวร์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ เคยถูกตั้งกรรมการสอบสวนชั้นต้นและอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีขับรถยนต์ในขณะมึนเมา เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ จึงขอให้ยืนยันความถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งข้อมูลซึ่งเหตุผลใดๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป ในการนี้ ขอได้โปรดแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง พร้อมผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อแจ้งสำนักงานองคมนตรีใช้เป็นข้อมูลในการนำความกราบบังคมทูลต่อไป"
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีดังกล่าวส่งผลให้บัญชีรายชื่ออัยการที่ถูกเสนอไปพร้อมกับนายเนตรและนายปรเมศวร์ทั้ง 975 ราย ได้ถูกส่งกลับมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ตามหนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนพิจารณาดำเนินการอีกครั้ง
    ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดจากนายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)  โดยนายอรรถพลได้ตอบว่า ในวันเปิดทำการวันที่ 4 ม.ค.64 จะเรียกอธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ ในฐานะเลขาฯ ก.อ.เข้ามาหารือ เพื่อที่จะเรียกนัดประชุม ก.อ.วาระพิเศษโดยเร็วที่สุด.


คุณหมอครับ! ทั้งคุณหมอ "โอภาส การย์กวินพงศ์" อธิบดีกรมควบคุมโรค และคุณหมอ "ไพศาล ดั่นคุ้ม" เลขาฯ อย. อย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าเลยครับ

อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"
"จากรุ่นลูกถึงรุ่นแม่"
ไทยนี่แหละ "ไทยวัคซีนไทย"