นนทบุรีออกคำสั่งปิดตลาดบางบัวทอง-สถานศึกษา


เพิ่มเพื่อน    


4 ม.ค.2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งที่ 5/2564 ลงวันที่ 3 ม.ค.2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 26) โดยใจความสำคัญว่า ข้อ 1 ปิดสถานที่ซึ่งตั้งโดยรอบตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง อ.บางบัวทอง ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2564 จนถึงวันที่ 12 ม.ค.2564 ดังนี้ (1) อาคารพาณิชย์และสถานประกอบการโดยรอบตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง (2) อาคารพาณิชย์และสถานประกอบการทั้งสองฝั่งบนถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตั้งแต่สะพานข้ามคลองพระพิมล ถึงทางแยกถนนเทศบาล 4 ตัดถนนเทศบาล 7

(3) อาคารพาณิชย์และสถานประกอบการทั้งสองฝั่งบนถนนเทศบาล 13 ตั้งแต่คลองพระพิมลจนถึงทางแยกถนนเทศบาล 7 (4) อาคารพาณิชย์และสถานประกอบการทั้งสองฝั่งบนถนนเทศบาล 3 ตั้งแต่ถนนบางกรวย-ไทรน้อยจนถึงอาคารพาณิชย์หน้าโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ (5) อาคารพาณิชย์และสถานประกอบการทั้งสองฝั่งถนนเทศบาล 8 (ซอยธนาคารออมสิน) (6) อาคารพาณิชย์และสถานประกอบการทั้งสองฝั่ง บนถนนเทศบาล 4 ตั้งแต่ปากทางเข้าวัดละหาร ยาวต่อเนื่องจนถึงถนนเทศบาล 7 จนถึงทางแยกถนนเทศบาล 13 (7) อาคารพาณิชย์และสถานประกอบการทั้งสองฝั่งซอยเทียมเจริญ และซอยเอ็มทีคอนโด

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 6/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27) โดยมีใจความสำคัญว่า ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือ ให้การอุปการะแก่บุคคล (3) เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด (4) เป็นโรงเรียนหรือสถานบันการศึกษาที่มีขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน

ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกระบบ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ปิดจนถึงวันที่ 31 ม.ค.2564 และห้ามการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณารูปแบบการทำงานที่ลดจำนวนคนและลดการเดินทางเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่