ผบ.ทบ.สั่งให้หน่วยทหารดูแลประชาชนตามมาตรการศบค. ส่งกำลังพลทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ


เพิ่มเพื่อน    

4 ม.ค.64 - พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบกได้ เปิดเผยว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เริ่มการปฏิบัติงานในปี 2564 ด้วยการประชุมกับหน่วยทหารทุกกองทัพภาค
ด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ ระบุว่าในปีนี้ กองทัพบกมีหลากหลายภารกิจโดยเฉพาะการสนับสนุนทุกภาคส่วนในการคลี่คลายสถานการณ์ COVID-19 ย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. และมาตรการเฉพาะของแต่ละจังหวัด ครอบคลุมทั้งเรื่องการสนับสนุนรัฐบาลเป็นส่วนรวมการดูแลหน่วยทหาร และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยในปัจจุบันให้หน่วยทหารและกำลังพลจิตอาสาเน้นการเข้าช่วยหน่วยงานต่าง ๆ ในการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อลดจำนวนเชื้อโรค เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน ป้ายรถประจำทาง ศาลาพักคอย ท่าเรือ เป็นต้น ให้ประชาชนสบายใจในการใช้สถานที่ และปลอดภัยจากเชื้อโรค

นอกจากนี้ ให้หน่วยทหารเดินหน้าการช่วยซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค จากชุมชนรอบค่ายทหาร เพื่อนำมาประกอบเลี้ยง กระจายรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดให้จัดกำลังพลเข้าสนับสนุน “โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เพื่อเป็นคลังอาหารสำหรับชุมชนและเด็กนักเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ผู้บัญชาการทหารบก ย้ำว่า การสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ และการดูแลประชาชนในช่วงนี้ขอให้กำลังพลทุ่มเทอย่างเต็มที่ ถือเป็นการเสียสละทำหน้าที่ดูแลประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง โดย กองทัพบกจะสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานและจัดสวัสดิการให้อย่างเหมาะสม ในภารกิจเฝ้าตรวจคัดกรอง COVID-19 ระลอกใหม่ รวมทั้งการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกให้มีความเข้มแข็ง มีกำลังใจในภารกิจด้านการรักษาพยาบาล และการเตรียมพร้อมดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพราะ COVID-19 ระลอกใหม่ กำลังพลในสายแพทย์จะต้องทำงานหนักยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีหลายกิจกรรมที่หน่วยทหารจะต้องนำไปพิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. เช่น การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถาบันการศึกษาของกองทัพบก การทำงานแบบ Work Form Home การเฝ้าระวังป้องกันโรคในค่ายทหาร การกำหนดแนวทางการลาพักของทหารกองประจำการ เป็นต้น เพื่อให้กำลังพลมีความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับในพื้นที่ชายแดน ขอให้เข้มงวดทั้งเรื่องมาตรการตรวจคัดกรอง COVID-19 ควบคู่การสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงให้กองกำลังชายแดน ได้เร่งประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพบก แบบเฉพาะกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนได้มีโอกาสสมัครสอบ ซึ่งเปิดรับสมัคร online ในขณะนี้จนถึง 15 มกราคม 2564 ปัจจุบันมียอดผู้สมัคร 647 คน (4 มกราคม 2564)

ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้มอบให้กรมส่งกำลังบำรุงกองทัพบก และกรมพลาธิการทหารบกรวมถึงหน่วยทหารในพื้นที่ต่าง ๆ ได้สำรวจสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อเตรียมการไว้หากจำเป็นจะต้องดำเนินการ หรือให้การสนับสนุนรัฐบาล เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ส่วนในพื้นที่สมุทรสาคร ซึ่งกองทัพภาคที่ 1 ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมส่วนหน้าและ ได้สนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” จำนวน 3 ศูนย์ และ กองทัพบกได้ส่งเตียงสนามไปจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว รองรับการพักอาศัยได้ 960 เตียง เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันเป็นเรื่องการคัดกรองการนำคนเข้าพักอาศัยในศูนย์ฯ โดย กองทัพบกยังคงจัดกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยบริหารจัดการสถานที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนทางจังหวัดได้เร่งการจัดตั้ง Local Quarantine จำนวน 2 แห่ง


พลัม-จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ Chutathut Laothamatas ตอนนี้ เรือนจำไม่อนุญาตให้เยี่ยม เพราะลุงกำนันและพี่ๆ ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกัน covid นะคะ ให้พบได้เฉพาะทนาย

เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่