บินไทยโยกย้ายผู้บริหาร4ตำแหน่ง


เพิ่มเพื่อน    

 

5ม.ค.64 รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหารจำนวน 4 ตำแหน่ง ประกอบไปด้วยนายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-NK) และรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY) อีกตำแหน่งหนึ่ง ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวการใหญ่สายกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (DY) และรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (รักษาการ DN) อีกตำแหน่งหนึ่ง

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-AS) และรักษาการ รองกรรมกรผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (รักษาการ DO) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904 เฉพาะกิจ การบินไทย (DD-O) ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) และปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904 เฉพาะกิจ การบินไทย (DD-O) และรักษาการผู้อำนวยกรใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิ (รักษาการ DJ) อีกตำแหน่งหนึ่ง

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ผู้อำนวการใหญ่ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-SS) และรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน (รักษาการ D1) อีกตำแหน่งหนึ่ง ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยรุกิจบริการการบิน (D1) เพียงตำแหน่งเดียว

นายชาย เอี่ยมศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-CE) และรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี (รักษาการ DE) อีกตำแหน่งหนึ่ง ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี (DE) เพียงตำแหน่งเดียว

สำหรับลำดับที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และลำดับที่ 2-4 มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

อย่างไรก็ตามกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างบริษัทฯ และสภาพการจ้าง สิทธิประโยชน์ สวัสดิการในอนาคต ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งยอมรับการดำรงตำแหน่ง สภาพการจ้าง สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เปลี่ยนแปลง โดยไม่มีข้อโต้แย้งในทุกกรณี

 


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ