ขยับพื้นที่สถานี ไฮสปีด‘อยุธยา’ ลดผลกระทบ


เพิ่มเพื่อน    


    ขยับพื้นที่สร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง ลดผลกระทบมรดกโลก 'อยุธยา' กรมศิลป์ สผ.และยูเนสโก กรุงเทพฯ ตั้ง คณะ กก.กำหนดแนวทางทำงาน เตรียมจัดทำรายงาน HIA 
    เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากกรณีการดำเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 ซึ่งมีแนวเส้นทางการดำเนินงานผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีสถานีพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งมรดกโลก ส่งผลให้หลายฝ่ายมีความกังวลว่าการดำเนินการตามโครงการจะส่งผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกนั้น ความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) เพื่อพัฒนารูปแบบสถานีอยุธยาให้มีความเหมาะสม และเตรียมการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก (HIA) เสนอต่อศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก ส่วนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟให้พิจารณาตามความจำเป็นในด้านการคมนาคมขนส่ง โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ 
    นายประทีปกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีความเห็นว่าสมควรขยับพื้นที่การก่อสร้างออกไปจากบริเวณเดิม รวมทั้งมีมติเห็นชอบให้ คค. โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการรถไฟความเร็วสูง ดำเนินการศึกษาการก่อสร้างสถานีพระนครศรีอยุธยาในพื้นที่ใหม่ เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยให้ประสานงานกับกรมศิลปากรในการขอคำปรึกษาและแนะนำ ขณะนี้กรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สผ. และยูเนสโก กรุงเทพฯ เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดเงื่อนไขและแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแล้ว
    “ในเบื้องต้นมีข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณา 3 แนวทาง ได้แก่ 1.ย้ายสถานีไปที่บ้านม้า ซึ่งอยู่เลยจากสถานีอยุธยาออกไป ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเป็นสถานีขนาดเล็ก แต่สามารถสร้างให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมทางการคมนาคมได้ในอนาคต เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองได้ 2.ใช้เส้นทางแนวเดิม แต่ขุดเจาะเป็นอุโมงค์ลอดผ่านสถานีอยุธยาในปัจจุบัน ลักษณะเช่นเดียวกับการสร้างอุโมงค์ลอดผ่านพื้นที่เมืองลพบุรี เพื่อลดผลกระทบทางภูมิทัศน์ แต่วิธีนี้ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ และ 3.เบนแนวเส้นทางออกไปขนานกับทางสายเอเชีย ให้พ้นจากพื้นที่รอบเกาะเมืองอยุธยา วิธีนี้จะปลอดภัยกับแหล่งมรดกโลกมากที่สุด เพราะแนวรางรถไฟอยู่ห่างออกไปไกล แต่ทางการรถไฟฯ ต้องเวนคืนที่ดินจากประชาชนในการปรับเส้นทางดังกล่าว และขอใช้พื้นที่ในแนวเขตทางหลวง ทั้งนี้ จะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกพิจารณาเร็วๆ นี้” นายประทีปกล่าว. 


เห็นข่าว รฟม. "รื้อวัด" ทำสถานีรถไฟฟ้าแล้วตกใจ! วันนี้ ขอคุยหน่อย วัดที่ว่านี้คือ "วัดเอี่ยมวรนุช" ตรงสี่แยกบางขุนพรหม พื้นที่วัดมีซัก ๒ ไร่ ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้?

'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง