ศปม.เช็คความพร้อม'ชลบุรี'เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนาม


เพิ่มเพื่อน    

10 ม.ค.64-พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) มอบหมายให้ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร (เสธ.ทหาร) และเสนาธิการ ศปม. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจพื้นที่จังหวัดชลบุรีและร่วมการประชุมแก้ไขสถานการณ์ มีการบรรยายสรุปจากหน่วยราชการ ที่ได้ปฏิบัติงานเชิงรุกมาตั้งแต่ห้วงเทศปีใหม่ โดยที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโรคเกิดจากแหล่งสถานบันเทิง โรงเบียร์ และได้ลุกลามกระจายไปในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด

โดยพล.อ.สุพจน์ขอให้จังหวัดจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุไว้กรณีสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย รวมทั้งควรวางแผนเรื่องโรงพยาบาลสนามไว้ด้วย สำหรับนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีมากกว่า 5,000 โรงงาน ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีการรายงานการตรวจคัดกรองโควิดของพนักงานและหากพบพนักงานที่มีความเสี่ยงก็จะดำเนินการแจ้งหน่วยงานของจังหวัดเพื่อประสานการปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีการจัดตั้งจุดตรวจสกัด จำนวน 17 จุด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด มีเสรีในการควบคุมการปฏิบัติเพื่อให้มีกำลังเพียงพอ รวมทั้งทำความเข้าใจให้ประชาชนอย่าปิดบังไทม์ไลน์ของตน เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรค ด้านเจ้าของกิจการ เจ้าของสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่ต่างก็ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ 3 มาตรการของรัฐบาลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะและไทยชนะ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับนโยบายของหัวหน้าศปม.ในการส่งผู้แทนศูนย์ฯ ออกตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจในทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงควบคุมสูงสุดและเข้มข้น และพื้นที่เสี่ยงควบคุมสูงสุดทั่วประเทศ รวมทั้งมอบหมายให้แม่ทัพภาคทุกภาค ระดมตรวจการปฏิบัติงานการบูรณาการสกัดกั้นขบวนการลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายในทุกพื้นที่ชายแดน เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงทุกหน่วยสามารถสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล หน่วยงานด้านสาธารณสุข และฝ่ายปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ 
 


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่