ลดความเสี่ยงโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

    จากสถานการณ์ขณะนี้ที่ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ขึ้นในพื้นที่ของ กทม.และจังหวัดใกล้เคียง กทม.ได้ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 ม.ค.2564 ข้อ 1.25 ให้ปิดสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท โดยห้ามใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.64 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 นั้น
    ทำให้ก่อนหน้านี้กรมขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ประกาศงดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ งดการอบรมสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เรื่องนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ให้นโยบายกับกรมขนส่งทางบก ให้แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง จากการที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุ เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน
    โดยกรมการขนส่งทางบก จึงได้ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยระบุว่า "กรมการขนส่งทางบกขอเรียนว่า การงดให้บริการด้านใบขับขี่ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงต่อสาธารณชน จึงเป็นเหตุจำเป็นอันไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ที่มีความประสงค์ขอต่อใบอนุญาตขับรถในช่วงที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน และไม่ใช่ความผิดของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถที่สิ้นสุดอายุ หรือครบอายุระหว่างการงดการให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
    ดังนั้น เพื่อเป็นการให้สิทธิ์กับผู้รับผลกระทบในสถานการณ์ดังกล่าว จึงใคร่ขอความกรุณาท่าน ได้โปรดมีข้อสั่งการ ให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใดให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
    ทั้งนี้ เพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคฯ สอดคล้องกับมาตรการของ กทม. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) รายงานว่า ได้ออกประกาศจำนวน 2 ฉบับ สาระสำคัญดังนี้ 1.งดการอบรมและทดสอบการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ทุกชนิด 2.งดการต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้าอบรมในสำนักงานทุกประเภท โดยสามารถดำเนินการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com หรือมีผลผ่านการอบรมของโรงเรียนสอนขับรถ 3.งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน และศูนย์บริการร่วม 4.งดการจัดฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
    5.ให้เฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และรายงานเป็นระยะๆ 6.งดการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2-17 มกราคม 2564 ถ้ามีประกาศขยายเวลาหรือผ่อนคลายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครกำหนด สำหรับโรงเรียนสอนขับรถที่ในเขตจังหวัดอื่นให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
    ขณะเดียวกัน ขบ.ได้ออกระเบียบเพื่อเป็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการงดบริการดังกล่าว โดยให้สิทธิยกเว้นการทดสอบข้อเขียนหรือทดสอบขับรถให้แก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุในระหว่างงดบริการ พร้อมกันนี้ ขบ.ได้ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือในการผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 64 ไว้ด้วยแล้ว พร้อมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติไปยังสำนักงานขนส่งทุกแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
    ดังนั้น สำหรับผู้ที่จะไปติดต่อต่อใบอนุญาตต่างๆ จากกรมขนส่งทางบก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดระบาดในช่วงนี้ ก็ไม่ต้องกังวนหากใบอนุญาตของหมดอายุ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหามาตรการออกมาเพื่อไม่ให้เกิดการร่วมตัว เพื่อหยุดยั้ง ป้องกัน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ เพียงเท่านี้เราก็จะปราศจากเชื้อโควิด-19.

กัลยา ยืนยง


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ